Tasa-arvon tarkistuslista puolueelle

Tasa-arvon tarkistuslistat puolueille ja eduskunnalle -kansikuva, jossa on eduskuntatalo.

Tällä sivulla

Tarkistuslista puolueelle

Kuinka moni seuraavista toteutuu puolueessa?

Tasa-arvoiset mahdollisuudet

 • Sukupuolten tasa-arvo on julkilausuttu arvo ja tavoite.
 • Sukupuolten tasapainoinen edustus on kirjattu sääntöihin.
 • Puolueella on toimintaohje häirintään puuttumiseksi.
 • Puolueella on läpinäkyvät valintakriteerit eri tehtäviin.
 • Puolueella on naisjärjestö.
 • Puolueella on miesjärjestö.
 • Puolueella on muita tasa-arvoa edistäviä toimijoita.

Tasapainoinen edustus

 • Sukupuolten tasapaino toteutuu puolueen johtopaikoilla.
 • Sukupuolten tasapaino toteutuu toimielinten kokoonpanoissa.
 • Sukupuolten tasapaino toteutuu edustajistossa ja ehdokkaissa.

Sukupuolinäkökulma sisällöissä 

 • Puolueella on ohjelmissaan nimettyjä tasa-arvotavoitteita.
 • Tasa-arvoa edistetään arvioimalla sukupuolivaikutuksia ja tekemällä tasa-arvoaloitteita.
 • Puolue kehittää tasa-arvo-osaamistaan.

Tutustu koko työkaluun ja sen käyttöohjeisiin:

Tarkistuslista eduskunnalle

Kuinka moni seuraavista toteutuu eduskunnassa: 

Tasa-arvoiset mahdollisuudet

 • Lainsäädännön edistämisvelvoitteet tunnetaan ja niitä toimeenpannaan.
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat voimassa ja ohjaavat toimintaa.
 • Häirintään puuttumiseksi on olemassa toimintaohje.
 • Perheystävällisyys näkyy käytännöissä.
 • Tasa-arvon edistämisen vastuut ja resurssit on määritelty.
 • Tasa-arvon edistymistä seurataan järjestelmällisesti.

Tasapainoinen edustus

 • Sukupuolten tasapainoinen edustus toteutuu eduskunnan johtopaikoilla.
 • Sukupuolten tasapainoinen edustus toteutuu toimielinten kokoonpanoissa.
 • Sukupuolten tasapainoinen edustus toteutuu eduskunnan kokoonpanossa.
 • Sukupuolten tasapainoinen edustus toteutuu valiokuntien asiantuntijakuulemisissa.

Sukupuolinäkökulma sisällöissä 

 • Päätöksenteko perustuu tasa-arvotietoon.
 • Sukupuolivaikutukset arvioidaan ja huomioidaan.
 • Tasa-arvo otetaan huomioon valiokuntatyöskentelyssä ja -kuulemisissa.
 • Kansanedustajat ja avustajat on perehdytetty tasa-arvoasioihin.
 • Virkakuntaa koulutetaan tasa-arvon edistämisestä.

Tutustu koko työkaluun ja sen käyttöohjeisiin:

Listaa voi soveltuvin osin hyödyntää myös esimerkiksi kuntien päätöksenteon kehittämisessä.

Mitä voin itse tehdä päättäjänä

Ministerit, kansanedustajat, luottamushenkilöt sekä muut aktiiviset poliitikot ja järjestövaikuttajat eri tasoilla voivat osaltaan tukea tasa-arvotyötä. 

Päätöksentekijänä voit edistää tasa-arvoa esimerkiksi:

 • edellyttämällä sukupuolivaikutusten ennakkoarviointia kaikissa päätösehdotuksissa
 • nostamalla aktiivisesti esiin tasa-arvokysymyksiä 
 • seuraamalla ja viestimällä tasa-arvotietoa
 • kuulemalla asiantuntijoita ja kohderyhmiä
 • varmistamalla tasa-arvotyön jatkuvuus ja resurssit
 • vahvistamalla omaa osaamista tasa-arvoasioissa.

Mitä tasa-arvon edistäminen edellyttää

Tasa-arvotyö edellyttää kaikissa organisaatioissa osaamista, suunnittelua, kehittämistä ja koordinaatiota. Työlle pitää nimetä vastuutaho ja varata työaikaa ja resursseja. Lisäksi on tärkeää, että koko organisaation toimijat perehdytetään sukupuolten tasa-arvon ja sukupuolen moninaisuuden peruskysymyksiin sekä tasa-arvon edistämisen velvoitteisiin, tavoitteisiin ja hyötyyn. 
Miksi edistää tasa-arvoa