Miten kohdata sateenkaarilapsi ja -nuori sensitiivisesti

Lapsi halaa pehmolelua puun alla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät sekä opettajat, nuorisotyöntekijät ja varhaiskasvattajat ovat kohtaamisen ammattilaisia. Tällä ammattitaidolla pärjää pitkälle myös uusissa tai yllättävissä tilanteissa. 

Monet ammattilaiset kuitenkin kokevat, että heillä ei ole riittävästi tietoa, jotta he voisivat kohdata sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat eli sateenkaarilapset ja -nuoret niin sensitiivisesti kuin haluaisivat. Oikeiden termien löytäminen vaikkapa erilaisista seksuaalisista suuntautumisista ehkä jännittää tai koko aihepiiri tuntuu vieraalta. 

Ammattilaisen ei tarvitse osata ulkoa kaikkia sateenkaaritermejä. Tärkeintä on antaa lapselle tai nuorelle kokemus kuulluksi ja kohdatuksi tulemisesta omana itsenään.

Tässä osiossa

Lue myös:
Pieni sateenkaarisanasto  

Moninaisuuden käsitteitä

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus pitävät sisällään sekä vähemmistöt että enemmistöt.

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen itsemäärittely voi muuttua elämän aikana. Kenenkään ei tarvitse osata määritellä seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoltaan tarkasti tai pysyvästi. Henkilö voi myös pohtia sukupuoltaan.

Seksuaalivähemmistöt
Esim. lesbot, homot, bi- ja panseksuaalit, aseksuaalit ja aromanttiset ihmiset.

Sukupuolivähemmistöt 
Esim. trans-, inter- ja muunsukupuoliset henkilöt. Sukupuolivähemmistöön kuuluvat kaikki henkilöt, jotka itse määrittelevät kuuluvansa johonkin sukupuolivähemmistöön.

Sateenkaariperheet
Viittaa yleisimmin lapsiperheisiin, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.

Pieni sateenkaarisanasto