Sote-ammattilainen sateenkaarilapsen ja -nuoren tukena

Nuori lakkaa kynsiään puistossa.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa käy paljon nuoria asiakkaita, jotka kuuluvat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Sateenkaarilapselle ja -nuorelle on tärkeää, että ammattilainen kohtaa hänet arvostavasti ja ilman ennakko-oletuksia hänen sukupuoli-identiteetistään tai seksuaalisesta suuntautumisestaan.

"Kokemus keskusteluavusta oli tosi hyvä ja auttoi paljon. Koulukuraattori ymmärsi eikä minun tarvinnut ajatella kertaakaan että hyväksyisikö hän minut." 

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke

Sosiaali- ja terveyspalveluissa käy myös sateenkaariperheitä, joilla yleensä tarkoitetaan lapsiperheitä, joissa vähintään yksi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.

Tässä osiossa kirjoitetaan teemoista, jotka sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisen on hyvä tietää sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta sekä vähemmistöaseman aiheuttamista mahdollisista tuen tarpeista.

Tässä osiossa 

Lue myös: 

Moninaisuuden käsitteitä

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus pitävät sisällään sekä vähemmistöt että enemmistöt.

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen itsemäärittely voi muuttua elämän aikana. Kenenkään ei tarvitse osata määritellä seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoltaan tarkasti tai pysyvästi. Henkilö voi myös pohtia sukupuoltaan.

Seksuaalivähemmistöt
Esim. lesbot, homot, bi- ja panseksuaalit, aseksuaalit ja aromanttiset ihmiset.

Sukupuolivähemmistöt 
Esim. trans-, inter- ja muunsukupuoliset henkilöt. Sukupuolivähemmistöön kuuluvat kaikki henkilöt, jotka itse määrittelevät kuuluvansa johonkin sukupuolivähemmistöön.

Sateenkaariperheet
Viittaa yleisimmin lapsiperheisiin, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.

Pieni sateenkaarisanasto

Lastensuojelun käsikirja

Lue myös THL:n Lastensuojelun käsikirjasta ohjeita lastensuojelun työntekijälle.

Sateenkaari-ihmisten kohtaaminen lastensuojelussa (Lastensuojelun käsikirja)