Helteen terveyshaitat

Kuumassa ympäristössä kehon lämpökuorma kasvaa. Fyysinen rasitus lisää lämpökuormaa entisestään. Elimistö pyrkii säilyttämään normaalin lämpötilansa lisäämällä ääreisverenkiertoa ja hikoilua. Näin ylimääräinen lämpö kulkeutuu ihon pintakerroksiin ja lopulta ympäröivään ilmaan.

Kuumuus kuormittaa verenkierto- ja hengityselimistöä

Kuumuus kuormittaa voimakkaasti verenkierto- ja hengityselimistöä. Ääreisverenkierron lisääntyessä pintaverisuonet laajentuvat, verenpaine laskee ja sydämen syke nousee. Voimakas hikoilu poistaa kehosta nestettä, mikä laskee edelleen verenpainetta ja lisää veren paksuutta. Kehon neste- ja elektrolyyttitasapainon muuttuessa myös munuaisten normaali toiminta voi estyä.

Kuumuudesta aiheutuvat lämpösairaudet

Kuumuudesta voi aiheutua väsymystä, keskittymiskyvyn laskua ja eriasteisia lämpösairauksia. Mikäli lämmönsäätely heikentyy tai estyy esimerkiksi nestevajeen vuoksi, voi seurauksena olla lämpöuupumus. Pahentuessaan lämpöuupumus voi johtaa hengenvaaralliseen lämpöhalvaukseen.

Lämpöhalvaukset ja niistä koituvat kuolemat ovat Suomessa kuitenkin hyvin harvinaisia. Kuumuudesta voi aiheutua myös lievempiä lämpösairauksia, kuten auringonpistos, äkillinen huimaus tai pyörtyminen, lihaskramppeja, ihottumaa tai alaraajojen turvotusta.

Lue lisää: Lämpösairauksien oireet ja hoito

Pitkäaikaissairauksien oireet pahenevat

Elimistön lämpökuormitus myös pahentaa pitkäaikaissairauksien oireita. Haittoja voimistaa se, että sairaudet ja niiden hoitamiseen käytetyt lääkkeet voivat heikentää lämmönsäätelyä tai alentaa fyysistä tai henkistä kykyä suojautua kuumuudelta.

Helteistä aiheutuvat vakavat terveyshaitat liittyvätkin Suomessa ennen muuta pitkäaikaissairauksiin, mikä näkyy tilastoissa lisääntyneenä kuolleisuutena moniin erityyppisiin tauteihin.

Helteen terveyshaitoille alttiit väestöryhmät

Ikääntyneet, pitkäaikaissairaat ja pienet lapset ovat erityisen alttiita helteen haitoille. Voimakkaat helteet voivat kuitenkin olla terveysriski kenelle tahansa, jos kuumuuden vaikutuksilta ei suojauduta riittävästi. Riskiä suurentavat voimakas fyysinen rasitus sekä runsas päihteiden käyttö helteiden aikana.

Ikääntyneet

Erityisesti yli 65-vuotiaat ovat herkkiä kuumuuden haittavaikutuksille. Vanhenemisen myötä elimistön lämmönsäätelykyky laskee ja nestevajauksen riski suurenee. Lisäksi yleinen terveydentila ja toimintakyky heikentyvät ja pitkäaikaissairauksien todennäköisyys lisääntyy.

Terveyshaittojen riskiä lisäävät myös sosiaaliset ja ulkoiset tekijät, kuten yksin eläminen ja eristäytyneisyys. Hoitolaitokseen sijoittuminenkaan ei välttämättä suojaa haittavaikutuksilta, jos laitoksessa ei ole varauduttu riittävästi helteisiin.

Pitkäaikaissairaudet

Monet pitkäaikaissairaudet, vakavat akuutit sairaudet tai niihin liittyvät lääkitykset lisäävät kuumuudesta aiheutuvaa terveysriskiä. Näihin lukeutuvat esimerkiksi:

  • Sydän- ja verisuonisairaudet
  • Krooniset hengityselinsairaudet
  • Diabetes
  • Munuaissairaudet
  • Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, kuten dementia, depressio ja päihderiippuvuudet
  • Hermoston sairaudet, kuten Alzheimerin tauti ja Parkinsonin tauti.

Vauvat ja pienet lapset

Lasten lämmönsäätely on heikommin kehittynyt kuin aikuisilla ja he kärsivät helpommin nestevajauksesta. Lapset eivät myöskään yleensä itse ymmärrä suojautua kuumuudelta.

Raskaus ja imetys

Raskauden aikana elimistössä tapahtuvat muutokset lisäävät kuumuudesta ja nestevajauksesta aiheutuvien terveyshaittojen riskiä. Lämpökuormituksesta ja nestevajauksesta voi aiheutua haittavaikutuksia myös sikiölle.

Kuumassa ympäristössä työskentelevät

Helteistä voi aiheutua terveyshaittoja työntekijöille, jotka eivät voi työtehtävissään välttää kuumuudelle altistumista. Jotkin suojavarusteet voivat lisätä kehon lämpökuormaa. Kuumatyöstä ja sen haitoilta suojautumisesta löytyy lisätietoa Työterveyslaitoksen sivuilta.

Lämpöolosuhteet työpaikalla (Työterveyslaitos)

Helteen terveyshaitat ja niiden ehkäisy Suomessa
Katsaus helteen terveyshaittoihin ja siihen, kuinka haittoja voidaan ehkäistä varautumisen avulla

Helteen vaikutukset ja varautuminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaaloissa
Tutkimus siitä, kuinka helteisiin varaudutaan Suomessa tällä hetkellä

Public health advice on preventing health effects of heat (WHO) 
Tietoa helteen terveyshaittojen ehkäisemisestä (englanniksi)