Legionellariskin torjuminen vesijärjestelmien käytön keskeytyksen aikana

Legionellabakteerin kasvun estäminen kaikissa vesijärjestelmissä on tärkeää silloinkin, jos vesijärjestelmät ovat kokonaan tai osittain poistettu käytöstä esimerkiksi rakennuksen tilapäisen käytön katkon vuoksi.

Esimerkiksi koronaviruspandemian aikana legionellariskiä nosti majoitukseen tarkoitettujen rakennusten ja risteilyalusten osittainen tai täysi sulkeminen sekä tilojen vähentynyt käyttö.

Poikkeustilanteissa toimimisen ohjeistus on suunnattu erityisesti majoitustoimintaa tarjoaville toiminnanharjoittajille kuten hotelleille, leirintäalueille ja risteilyaluksille. Se on kuitenkin sovellettavissa muillekin kohteille kuten asuintaloille, toimistoille, kylpylöille, uimahalleille ja laivoille.

Näiden ohjeiden noudattamisella vaikutetaan siihen, kuinka nopeasti vesijärjestelmät ja rakennukset voidaan ottaa turvallisesti käyttöön ilman ihmisten terveyttä vaarantavaa legionellariskiä.

Tällä sivulla:

Mistä aloitan, kun vesijärjestelmän käyttö keskeytetään?

 • Tarkista vesijärjestelmän riskinarvio ja päivitä se. Onko vesijärjestelmä ollut poissa käytöstä tai aiotaanko sen käyttö keskeyttää? Tämän sivun toimenpideohjeet ovat sovellettavissa molempiin tilanteisiin.
 • Ohjeista legionelloista henkilökuntaa, vierailijoita ja muita toimijoita esimerkiksi Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) ohjeen avulla: Tietoa legioonalaistaudista majoitusliikkeiden johtajille (ladattavissa suomeksi ECDC:n verkkosivuilla)
 • Torju legionellan kasvua lisääviä riskitekijöitä myös vesijärjestelmän ollessa poissa käytöstä sekä silloin, kun se otetaan uudelleen käyttöön.
  Lue lisää: legionellan kasvuun vaikuttavat tekijät
 • Kysy neuvoa tai apua tarvittaessa vesialan ammattilaisilta, kuten vesijärjestelmäasennuksia tekeviltä yrityksiltä tai valvontaviranomaisilta kuten terveystarkastajilta.

Vesijärjestelmän tilapäisen käytöstä poiston toimenpideohjeet

Alla olevissa toimenpideohjeissa kuvataan toimia, kun vesijärjestelmä poistetaan tilapäisesti käytöstä eri laajuuksilta ja eri pituisiksi aikajaksoiksi.

Toimenpidesuositus lyhytaikaisessa tai osittaisessa käytöstä poistamisessa

Toimenpidesuositukset pidempiaikaisessa, mutta nopeasti peruttavissa olevassa käytöstä poistamisessa

Toimenpidesuositukset pidempiaikaisessa ja perusteellisemmassa käytöstä poistamisessa

Toimenpiteet, jos vesijärjestelmää tyhjentäessä tai uudelleen käyttöön otettaessa ei käytetä tai voida käyttää biosideja

Kun järjestelmä on tyhjennetty, puhalla ilmaa järjestelmään sen mahdollisimman perusteelliseksi kuivattamiseksi, jos se on mahdollista.

Toimi näin, kun otat vesijärjestelmän uudelleen käyttöön:

 • Juoksuta kylmää vettä joka vesipisteestä.
 • Kuumenna varaajan/siirtimen vesi kauttaaltaan 60–65 °C:een.
 • Avaa venttiilit ja huuhtele kaikista vesipisteistä kuumaa vettä, välttäen palovammariskiä.
 • Mittaa lämpimän veden lämpötiloja ja seuraa sekä säädä niitä tarpeen mukaan vähintään 48 tunnin ajan.
 • Tämän jälkeen ota vesinäytteet legionella-analyysiin eri vesipisteistä.
 • Kun lämpimän ja kylmän veden järjestelmien hallinta on todennetusti kunnossa, rakennus, vesijärjestelmä tai laiva voidaan avata.
 • Pidä kirjaa täydennetyistä riskinarvioinneista, mittaustuloksista, työn tehneistä, kellonajasta, päivästä ja kuittaamisista.
 • Noudata muille vesijärjestelmille ja laitteille edellä annettuja ohjeita.

Lisätietoa

Tämä suomennettu ja Suomen lainsäädännön mukaan muokattu ohje pohjautuu Euroopan kliinisen mikrobiologian ja infektiotautien yhdistyksen ESGLI-ryhmän (Study Group for Legionella Infections) laatimaan ohjeistukseen hotelleille ja laivoille:
ESGLI Guidance for managing Legionella in building water systems during the COVID-19 pandemic (englanniksi, pdf 157 kt)

Katso myös eurooppalaisen legionellaohjeiston 15 kohdan ohje siitä, miten hoidat vesijärjestelmiä turvallisesti:
ESGLI: European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species (englanniksi, sivut 42–44, pdf 1840 kt)

STM:n projektissa kiinteistöjen vesijärjestelmien riskienhallinnasta on myös annettu ohjeistusta käyttämättömien vesijärjestelmän huuhtelemisesta:
Vesi-instituutti: Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskinhallinta

Vesilaitosyhdistyksen ohjeet veden juoksuttamisesta:
Vesilaitosyhdistys (VVY): Varmista käyttämättä olleiden rakennusten hanaveden laatu juoksuttamalla vettä