Bekämpning av risken för legionella under avbrott i användningen av vattensystem

Sidan är uppdaterad.

Det är viktigt att förhindra tillväxt av legionellabakterien i alla vattensystem även om vattensystemen helt eller delvis har tagits ur bruk till exempel på grund av ett tillfälligt avbrott i användningen av en byggnad.

Till exempel under coronaviruspandemin ökade risken för legionella på grund av att byggnader och kryssningsfartyg avsedda för inkvartering delvis eller helt stängdes och användningen av lokalerna minskade.

Anvisningarna för hur man ska agera i undantagssituationer riktar sig särskilt till verksamhetsutövare som erbjuder inkvarteringsverksamhet, såsom hotell, campingplatser och kryssningsfartyg. Den kan dock också tillämpas på andra objekt, såsom bostadshus, kontor, badinrättningar, simhallar och fartyg.

Genom att följa dessa anvisningar påverkar man hur snabbt vattensystem och byggnader kan tas i bruk på ett säkert sätt utan risk för legionella som äventyrar människors hälsa.

På denna sida:

 • Vad ska jag göra när användningen av vattensystemet avbryts?
 • Åtgärdsanvisningar då vattensystemet tillfälligt är ur bruk
 • Åtgärder om biocider inte används eller kan användas när vattensystemet töms och tas i bruk på nytt
 • Tilläggsuppgifter

Vad ska jag göra när användningen av vattensystemet avbryts? 

Åtgärdsanvisningar då vattensystemet tillfälligt är ur bruk

I åtgärdsanvisningarna nedan beskrivs åtgärder då vattensystemet tillfälligt tas ur bruk i olika omfattning och för olika långa tidsperioder.

Åtgärdsrekommendation då vattensystemet kortvarigt eller delvis är ur bruk

Åtgärdsrekommendationer då vattensystemet är ur bruk en längre tid, men snabbt ska kunna tas i bruk igen

Åtgärdsrekommendationer då vattensystemet är ur bruk en längre tid och mer grundligt

Åtgärder om biocider inte används eller kan användas när vattensystemet töms eller tas i bruk på nytt 

När systemet har tömts, om möjligt, blås luft i systemet för att torka det så grundligt som möjligt.

Gör så här när du tar i bruk vattensystemet på nytt:

 • Spola kallt vatten vid varje vattenuttag.
 • Värm vattnet i beredaren/värmeväxlaren till 60–65 °C.
 • Öppna ventilerna och spola varmt vatten vid alla vattenuttag, undvik risk för brännskador. 
 • Mät och följ upp temperaturerna i varmvattnet samt justera dem efter behov i minst 48 timmar.
 • Ta därefter vattenprov för legionellaanalys vid olika vattenuttag. 
 • När hanteringen av varm- och kallvattensystemen bevisligen är i skick kan byggnaden, vattensystemet eller fartyget öppnas.
 • Anteckna kompletterade riskbedömningar, mätresultat, utförda arbeten, klockslag, datum och kvittering.
 • Följ de ovan nämnda anvisningarna för andra vattensystem och anordningar.