Vammaisuus yhteiskunnassa -uutiskirje 3/2023

Päivänkakkaroita nurmella.

Tämän sivun sisältö

Kevään viimeinen uutiskirje kokoaa yhteen Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimin toimintaa sekä ajankohtaisia vammaisalan tapahtumia, uutisia ja uusinta oikeuskäytäntöä. Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimi toivottaa kaikille oikein mukavaa kesää!

Hallitusohjelma: Uusi vammaispalvelulaki siirretään tulemaan voimaan 1.10.2024

Uusi vammaispalvelulaki on säädetty tulemaan voimaan 1.10.2023. Hallitusohjelmaan on kuitenkin kirjattu, että uusi vammaispalvelulaki siirretään tulemaan voimaan 1.10.2024.

Hallitus käynnistää kiireellisesti lainvalmistelun, jonka tarkoituksena on turvata vammaisten oikeuksien toteutuminen ja palveluiden saatavuus. Priorisoidaan uuden vammaispalvelulain valmistelua lainvalmisteluprosessissa. Huomioidaan uuden vammaispalvelulain valmistelussa vammaispalvelulain 675/2023 eduskuntakäsittelyn aikana tehdyt lisäykset.

Lainvalmistelun kustannusvaikutus nykytilanteeseen verrattuna saa olla 100 miljoonaa euroa vuosittaisia menoja kasvattava valtiovarainministeriön arvion mukaan.

Vammaispalvelulainsäädännön uudistus -sivulta voit seurata lain siirtämisen etenemistä. 
Vammaispalvelulainsäädännön uudistus (THL)

Vammaispalvelujen käsikirja jatkaa uuden vammaispalvelulain mukaisten tekstien tuottamista niin kauan kun lain voimaantulon ajankohta varmistuu. Olemme julkaisseet jo verkkosivuillamme luonnostekstejä näistä materiaaleista.

Vahva ja välittävä Suomi: Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 16.6.2023 (pdf 1,7 Mt)

Uutinen: Poimintoja hallitusohjelmasta vammaisiin henkilöihin liittyen

Työpaperi: Vammaisten henkilöiden asumisyksiköt ja niiden johtaminen COVID-19-epidemian aikana

Uusimmassa raportissamme kuvataan vammaisten henkilöiden asumisyksiköiden korona-ajan tilannetta yksikön johtajille toteutettujen haastattelujen perusteella. Haastattelujen kiinnostuksen kohteena olivat yksikön toiminta ja sen johtaminen sekä asiakkaiden selviytyminen korona-aikana. 

Haastateltavien kokemusten perusteella korona-ajan haasteiksi asumisyksikön toiminnan ja sen johtamisen näkökulmasta muodostuivat etenkin 

  • valmiiden toimintamallien puute, 
  • ohjeistusten sekavuus, 
  • henkilöstövaje sekä 
  • työn kuormittavuuden lisääntyminen. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tehty tutkimus on toteutettu osana Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa – Tulevaisuutta luomassa covid-19-kokemusten pohjalta -hanketta. Hanke on saanut rahoituksen Euroopan sosiaalirahastolta ja sitä on toteutettu Kehitysvammaliiton, Kuntaliiton sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä.

Julkaisu: Vammaisten henkilöiden asumisyksiköt ja niiden johtaminen COVID-19-epidemian aikana (TH 2023)

Uutinen: Vammaisten henkilöiden asumisyksiköt ja niiden johtaminen COVID-19-epidemian aikana (THL)

Toimintakortit: Uudet suositukset tukevat vammaisten ja maahanmuuttaneiden ihmisten selviämistä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 

Koronaepidemian aikana sen epäsuotuisat vaikutukset hyvinvointiin korostuivat heikommassa asemassa olevilla ihmisillä. Pandemia opetti, että hyvinvointialueiden ja kuntien tulisi huomioida vammaiset ja maahanmuuttaneet ihmiset paremmin osana varautumissuunnitelmiaan, jotta häiriö- ja poikkeustilanteen aikana tieto tavoittaa jokaisen. 

Kehitysvammaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Kuntaliitto ovat koonneet tuoreeseen julkaisuunsa keskeisiä tehtäviä, toimintatapoja ja ehdotuksia selviytymisen tukemiseen sekä varautumisen kehittämiseen hyvinvointialueilla ja kunnissa.

Ohjeistukset on tiivistetty toimintakorteiksi, jotka käsittelevät kolmea keskeistä osa-aluetta:

  • Toimintakortti 1. Saavutettava viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
  • Toimintakortti 2. Ammattilaisten yhteistyö häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
  • Toimintakortti 3. Palvelujen turvaaminen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Toimintakortit sisältävät konkreettisia tehtäviä, toimintatapoja ja ehdotuksia selviytymisen tukemiseen sekä varautumisen kehittämiseen.  

Tutustu toimintakortteihin Julkarissa!

Vammaisten ja maahanmuuttaneiden ihmisten selviytyminen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa: Varautumista tukevat toimintakortit (THL 2023)

Osallisuuden edistäjän opas

Opas tarjoaa tietoa osallisuuden edistämiseen esimerkiksi kunnissa, hyvinvointialueilla, muissa julkisissa organisaatioissa, järjestöissä ja asukasyhteisöissä. 

Saat oppaasta vinkkejä muun muassa osallisuutta edistävään hallintoon ja johtamiseen, kokemusosaamisen hyödyntämiseen, asiakastyön ja palvelujen uudistamiseen, kansalaisvaikuttamisen tukemiseen ja kaikille avoimien tilojen luomiseen. Erityisenä fokuksena on heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden lisääminen.

Opas kokoaa yhteen Sokra-koordinaation ja Euroopan sosiaalirahaston osallisuushankkeiden kehittämistyötä vuosilta 2014–2023.

Osallisuuden edistäjän opas (THL 2023)

Selvitys: Henkilöstöpula ja palveluiden heikko kohdentuminen heikentävät vammaispalveluja

Huoli henkilöstön riittävyydestä ja vaikeus saada vammaisille henkilöille sopivia palveluja erityistilanteissa tulivat esiin vammaispalvelujen järjestäjille ja työntekijöille suunnatussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselyssä. Erityistä huolta koettiin henkilöstön riittävyydestä asumispalveluissa.

”Palvelujen käyttäjille on oleellisen tärkeää, että prosessi palvelujen tarpeen arvioinnista aina itse palvelun toteutukseen on mahdollisen toimiva ja asiakkaiden tarpeista lähtevä”, toteaa Päivi Nurmi-Koikkalainen.  

Yhdeksi haasteeksi selvityksessä osoittautui se, että vammaispalvelut on laaja kokonaisuus, joka koostuu sosiaalityön lisäksi hyvin monenlaisista palveluista. Eri palveluiden laatu vaihtelee, ja niitä toteutetaan eri tavoin. Esimerkiksi henkilöstön riittävyyden ongelmat vaikeuttavat palveluiden toteuttamista.

Selvitys: Henkilöstöpula ja palveluiden heikko kohdentuminen heikentävät vammaispalveluja (THL)

Muita uutisia

STM:n uutta vammaispalvelulakia koskevan koulutuksen tekstitetty tallenne julkaistu

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) pitämän kaikille avoimen koulutuksen tekstitetty tallenne on valmistunut ja tallenne löytyy YouTubesta. 

Vammaispalvelulain kaikille avoin toimeenpanon koulutus (YouTube)

Linkki tallenteeseen löytyy myös STM:n tapahtumakalenterista koulutustapahtuman tiedoista.

Vammaispalvelulain kaikille avoin toimeenpanon koulutus (STM)

Harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma 2024–2028: strategiset tavoitteet kommenteille

Harvinaisten sairauksien kolmas kansallinen ohjelma vuosille 2024–2028 on kirjoitusvaiheessa ja olemme julkaisseet ohjelman tavoitteet. Tavoitteet löytyvät pdf-tiedostona Harvinaissairauksien kansallinen koordinaatio -hankesivulta. Tavoitteiden sisältöjä voi kommentoida ja niihin voi esittää parannusehdotuksia 6.8.2023 asti. 

Kommentit ja parannusehdotukset: satu.wedenoja(at)thl.fi.

Harvinaissairauksien kansallinen koordinaatio -hankesivu (THL)

Tilastoraportti: Kehitysvammaisten asiakkaiden määrät laitoshoidossa pysyneet samalla tasolla edellisvuoden kanssa

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalveluja koskevassa tilastoraportissa on mukana kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelut sekä vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisille tarkoitettu palveluasuminen. Tilastoraportin mukaan kehitysvammaisten asiakkaiden määrät laitoshoidossa ja autetussa asumisessa eli asumispalveluissa olivat vuonna 2022 lähes samalla tasolla kuin vuonna 2021. 

Tilastoraportti: Kehitysvammaisten asiakkaiden määrät laitoshoidossa pysyneet samalla tasolla edellisvuoden kanssa (THL)

HYVIL: Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyönä

Kuntaliitto ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy ovat laatineet muistion vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyönä. 

HYVIL: Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyönä (THL)

STM: YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista julkaistu selkokielellä

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut selkokielisen version Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksesta vammaisten ihmisten oikeuksista.

STM: YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista julkaistu selkokielellä (THL)

Uusinta oikeuskäytäntöä

Uusia ratkaisuja eduskunnan oikeusasiamieheltä (THL)

Tapahtumat

YK:n vammaissopimuksen osapuolikokous (COSP16) järjestettiin 13-15. kesäkuuta  New Yorkissa

YK:n vammaissopimuksen 16. osapuolikokous (Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities) järjestettiin 13.- 15.6.2023 New Yorkissa YK:n päämajassa.

Tapahtuman pääteema: Vammaisyleissopimus (CRPD) ja kansalliset toimintamallit ja strategiat: saavutukset ja haasteet

Tapahtuman alateemat olivat:

Alateema 1: Vammaisten henkilöiden seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen yhtäläisen saatavuuden varmistaminen
Alateema 2: Digitaalinen saavutettavuus vammaisille henkilöille
Alateema 3: Aliedustettujen vammaisryhmien tavoittaminen

YK:n vammaissopimuksen osapuolikokous (COSP16) 13-15.6.2023 (englanniksi, YK)

Tapahtumassa järjestettiin pohjoismainen sivutapahtuma:Digitaalisten ratkaisujen luominen vammaisille henkilöille - käytännöt ja strategiat tulevaisuuden digitaalisiin haasteisiin.

Lisätietoa:

Digitaalisten ratkaisujen luominen vammaisille henkilöille - käytännöt ja strategiat tulevaisuuden digitaalisiin haasteisiin (englanniksi, YK)

Suomi oli mukana seuraavissa sivutapahtumissa:

Verkostoituvat vammaispalvelut

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille vammaispalveluista kiinnostuneille, erityisesti ammattilaisille ja järjestöedustajille. Kuukausittaisten tilaisuuksien ohjelma sisältää vaihtuvan ajankohtaisen teeman lisäksi Hyvilin (Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy) ja THL:n terveiset sekä sosiaali- ja terveysministeriön ajankohtaisia asioita. Syksyn Verkostoituvat vammaispalvelut tapaamiset:

Vertailukehittämisen RAI-seminaari – Kohti osallistavia iäkkäiden palveluja 

26.10.2023 klo 09:30 - 15:30 Helsinki + verkossa

Tervetuloa Vertailukehittämisen RAI-seminaariin lokakuussa 2023! Seminaarin teemana on Kohti osallistavia iäkkäiden palveluja, ja puheenvuoroissa syvennytään teemansa mukaisesti osallisuuden kehittämiseen.

Vertailukehittämisen RAI-seminaari – Kohti osallistavia iäkkäiden palveluja (THL-tapahtumakalenteri

Vammaisuus yhteiskunnassa -blogisarja

Vammaissosiaalityön työntekijöille tarvitaan aikaa yksilöllisen asiakastyön lisäksi yhteiskunnalliseen muutostyöhön

Sosiaalityön lähtökohtana on aktiivinen vuorovaikutus sekä yhteisen ymmärryksen rakentaminen siitä, mitä tukea ja palveluita asiakas tarvitsee voidakseen elää tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaispalvelujen sosiaalityössä tämä tarkoittaa sitä, että työntekijällä tulee olla mahdollisuus tutustua asiakkaan yksilölliseen elämään ja siinä tarvittavaan apuun ja tukeen. Tämä edellyttää luonnollisesti riittäviä resursseja sosiaalityöhön.

Kirjoittajat: Päivi Hömppi, erityisasiantuntija ja Rut Nordlund-Spiby, asiantuntija THL:n Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimistä.

Lue lisää uusimmasta Vammaisuus yhteiskunnassa -blogistamme!

Vammaissosiaalityön työntekijöille tarvitaan aikaa yksilöllisen asiakastyön lisäksi yhteiskunnalliseen muutostyöhön (THL-blogi)

Asunto ja asumisen palvelut mahdollistavat oman näköisen elämän myös vammaisille ihmisille – vai mahdollistavatko?

Vammaisten henkilöiden asumisessa ja sitä mahdollistavissa palveluissa on kyse yhdenvertaisista mahdollisuuksista elää ja toimia yhteiskunnassa muiden kansalaisten tavoin. Vammaisuus 2022 -selvitys kuvaa vammaispalvelujen tilannetta syksyllä 2022. Selvityksessä toteutettiin kaksi kyselyä, joista toinen kunta- ja kuntayhtymille ja toinen vammaispalvelujen työntekijöillä. Kyselyiden tulokset antavat vahvoja viitteitä siitä, että asumispalvelujen tilanne ei ole maassamme riittävällä tasolla. Vammaisten ihmisten asumispalveluiden toteutuksen haasteena on henkilöstöpula ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaavien palvelujen puute. 

Kirjoittajat: Päivi Nurmi-Koikkalainen, johtava asiantuntija ja Maija Voutilainen, lakimies THL:n Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimistä.

Lue lisää Vammaisuus yhteiskunnassa -blogistamme!

Asunto ja asumisen palvelut mahdollistavat oman näköisen elämän myös vammaisille ihmisille – vai mahdollistavatko? (THL-blogi) 

Muita uutiskirjeitä

Tilaa myös THL:n muita uutiskirjeitä! 

Tilaa myös Innokylän uutiskirje!

Innokylän uutiskirje sosiaali- ja terveysalan kehittäjille

Palautetta uutiskirjeestä

Voit antaa palautetta uutiskirjeestä: Palautetta Vammaispalvelujen käsikirjalle -sivustolla.