Bloggserien Funktionsvariation i samhället

Man i rullstol som läser i sin telefon

Bloggserien Funktionsvariation i samhället behandlar fenomen i samhället inom funktionshinderområdet och funktionshinderservicen. Uppfattningen om och synen på funktionshinder har förändrats med tiden. Viktigt idag är mänskliga rättigheter, delaktighet, självbestämmanderätt och tillgänglighet.

Blogginlägg 2024

24.5.2024 Språk är makt – kränkande språkbruk ska inte normaliseras
Skribenter: projektchef Mona Eid och planerare Anna Kanninen från teamet Invandring och kulturell mångfald, THL och expert Rut Nordlund-Spiby från teamet Funktionsvariation i samhället, THL

2.4.2024 Nordiskt samarbete stärker också funktionshinderområdet
Skribenter: ledande expert Päivi Nurmi-Koikkalainen, expert Rut Nordlund-Spiby och utvecklingschef Iiro Toikka från teamet Funktionsvariation i samhället, THL

11.3.2024 Socialarbetare som arbetar med personer med funktionsnedsättning ska ha utrymme och befogenheter för etiskt hållbart övervägande
Skribenter:s pecialist Päivi Hömppi från teamet Funktionsvariation i samhället, THL och Mari Kivistö, universitetslektor, Lapplands universitet 

11.3.2024 Förstärkande av kunskapsunderlag och strukturer betonas i den nya nationella strategin för sällsynta sjukdomar
Skribenter: överläkare Satu Wedenoja, utvecklingschef Iiro Toikka och planerare Anna Kanninen från teamet Funktionsvariation i samhället, THL

Blogginlägg 2023

1.11.2023 Institutionsboende för barn med funktionsnedsättning borde kunna upphöra redan nu
Skribenter: specialplanerare Marika Kangas-Aramo, expert Rut Nordlund-Spiby och jurist Maija Voutilainen från teamet Funktionsvariation i samhället, THL

29.9.2023 Ordnandet av service för personer med funktionsnedsättning i välfärdsområdena är fortfarande under utveckling
Skribenter: utvecklingschef Elina Lindström och utvecklingschef Maria Valtokari från teamet Funktionsvariation i samhället, THL

5.9.2023 Det är alltid aktuellt med beredskap för undantags- och krissituationer
Skribent: utveclingschef Maria Valtokari  från teamet Funktionsvariation i samhället, THL

5.7.2023 Personalen inom det sociala arbetet för personer med funktionsnedsättning behöver förutom individuellt klientarbete även tid för samhälleligt förändringsarbete
Skribenter: specialist Päivi Hömppi och expert Rut Nordlund-Spiby från teamet Funktionsvariation i samhället, THL

28.6.2023 Bostäder och boendetjänster ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva sitt eget unika liv – eller?
Skribenter: ledande expert Päivi Nurmi-Koikkalainen och jurist Maija Voutilainen från teamet Funktionsvariation i samhället, THL

20.4.2023: Ett respektfullt bemötande är det första steget mot delaktighet i servicen för personer med funktionsnedsättning
Skribenter: ledande expert Päivi Nurmi-Koikkalainen, specialist Päivi Hömppi, expert Rut Nordlund-Spiby och jurist Maija Voutilainen från teamet Funktionsvariation i samhället, THL

20.4.2023: Ibruktagandet av koder för sällsynta sjukdomar inom hälso- och sjukvården är ett stort kliv mot bättre vård och forskning
Skribenter: överläkare Satu Wedenoja, utvecklingschef Iiro Toikka och planerare Anna Kanninen från teamet Funktionsvariation i samhället, THL

10.3.2023. Genom att lyssna på de anställda kan man utveckla funktionshinderservicen 
Skribenter: utvecklingschef Maria Valtokari och forskare Anna Väre från teamet Funktionsvariation i samhället, THL

7.2.2023. Tillräckligt stöd för lärande och välbefinnande ska säkerställas för unga med funktionsnedsättning
Skribenter: statistikforskare/peD Marja Holm från THL:s Folkhälsa enhet och specialforskare Stina Sjöblom från teamet Funktionsvariation i samhället, THL.

Blogginlägg 2022

15.12.2022. Inom funktionshinderservicen måste man säkerställa att klienterna inte behöver vara rädda för att servicen ska avbrytas vid årsskiftet
Skribenter: specialplanerare Marika Kangas-Aramo och specialforskare Stina Sjöblom från teamet Funktionsvariation i samhället, THL.

15.11.2022. Det behövs ett bättre kunskapsunderlag för uppföljning och utvärdering av reformen av funktionshinderservicen
Skribenter: jurist Maija Voutilainen, specialist Päivi Hömppi och ledande expert Päivi Nurmi-Koikkalainen från teamet Funktionsvariation i samhället, THL.

28.10.2022. Vi vet ännu inte hur coronaviruset påverkar sjukligheten och dödligheten hos personer med funktionsnedsättning i Finland
Skribent: utvecklingschef Maria Valtokari från teamet Funktionsvariation i samhället, THL

12.9.2022 Framtidens folkhälsostrategi – kommer sällsynta sjukdomar att inkluderas?
Skribent: överläkare Satu Wedenoja från teamet Funktionsvariation i samhället, THL

4.7.2022 Miljardchans – fysisk aktivitet en del av stödfunktionerna för personer med funktionsnedsättning?
Skribenter: specialist Päivi Hömppi från teamet Funktionsvariation i samhället, THL och specialsakkunnig Toni Piispanen, Undervisnings- och kulturministeriet. 

21.6.2022 Individuella situationer – individuell social trygghet: det är skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid stödbehoven hos familjer som har barn med funktionsnedsättning
Skribenter: specialist Päivi Hömppi och jurist Maija Voutilainen från teamet Funktionsvariation i samhället, THL.

17.6.2022 Ökad flexibilitet i stöd för rörlighet enligt nya lagen om funktionshinderservice.
Skribenter: ledande expert Päivi Nurmi-Koikkalainen och jurist Maija Voutilainen från teamet Funktionsvariation i samhället, THL.

27.4.2022. Det ska vara smidigt för personer med funktionsnedsättning att söka hjälp för våld i nära relationer.
Skribenter: utvecklingschef Maria Valtokari och forskare Anne Väre från teamet Funktionsvariation i samhället, THL.

10.3.2022 En assistanshund möjliggör ett mer självständigt liv
Skribent: forskare Marika Korhonen från teamet Funktionsvariation i samhället, THL.

22.2.2022 Kunskapsbrist gör sällsynta sjukdomar dyra att behandla och ökar det mänskliga lidandet
Skribenter: överläkare Satu Wedenoja och utvecklingschef Iiro Toikka från teamet Funktionsvariation i samhället, THL.

21.1.2022 Vad kan vi lära oss av coronakrisen inom servicen för personer med funktionsnedsättning?
Skribenter: utvecklingschef Maria Valtokari och forskare Anne Väre från teamet Funktionsvariation i samhället, THL.

Blogginlägg 2021

13.12.2021 En fråga avslöjar om service och stöd för personer med funktionsnedsättning fyller sin uppgift
Skribenter: specialforskare Stina Sjöblom och ledande expert Päivi Nurmi-Koikkalainen från teamet Funktionsvariation i samhället, THL.

1.10.2021 Beaktandet av modersmål och kultur visar på respekt för mångfalden hos personer bland urfolken
Skribenter: expert Pia Pulkkinen från teamet Forskning om servicesystemet, THL  och expert Rut Nordlund-Spiby från teamet Funktionsvariation i samhället, THL.

13.7.2021 Klienter med funktionsnedsättning bidrar med viktig information till strukturellt socialt arbete
Skribent: specialist Päivi Hömppi från teamet Funktionsvariation i samhället, THL.

11.6.2021 Corona har försvårat vardagen för klienter som behöver personlig assistans
Skribenter:  Anna Väre och Marika Korhonen är forskare och Päivi Nurmi-Koikkalainen är ledande expert från teamet Funktionsvariation i samhället, THL.

30.3.2021 Nordiskt samarbete – så att alla barn och unga med funktionsnedsättning kunde ha huvudrollen i sina egna liv
Skribenter: expert Rut Nordlund-Spiby och specialplanerare Minna Ahola från teamet Funktionsvariation i samhället, THL.

18.2.2021 Hur ska vi skydda barn och unga med funktionsnedsättning mot våld?
Skribenter: Rut Nordlund-Spiby är expert i teamet Funktionsvariation i samhället, THL och Sanna Ahola är expert på Människorättscentret.