Funktionshinder i samhället

 

En ung kvinna ler på gården.

Avsnittet Funktionshinder i samhället beskriver funktionshinder som fenomen och lyfter fram specifika frågor gällande situationen för personer med funktionsnedsättning.

Det finns information om hur uppfattningen om funktionsnedsättning har bildats och förändrats genom åren. På sidan behandlas även olika fenomen som är angelägna eller som kan utgöra en risk för att jämlikhet för personer med funktionsnedsättning inte uppnås i samhället.

De två sista avsnitten presenterar olika organisationer och aktörer inom funktionshinderområdet samt situationen gällande forskning inom funktionshinderområdet i Finland.

Innehållet i Funktionshinder i samhället 

På temasidan Våld: Våld mot personer med funktionsnedsättning