Stöd och service

 

Mannen tar av jackan med hjälp av servicehunden.

I avsnittet om Stöd och service beskrivs den service som ges utifrån Handikappservicelagen och Specialomsorgslagen samt hur man tillämpar lagarna i praktiken.  Förutom att servicen skall fungera bra är det också viktigt att klientavgifterna är fastställda på ett rättvist sätt. Inom socialarbetet skall klientens självbestämmanderätt stödas och respekteras. Klienterna skall ges möjlighet att delta och påverka planeringen och förverkligandet av sin service.

Stöd i att fatta beslut och intressebevakning hör ihop med stöd till självbestämmanderätten. Då man förverkligar socialvård bör man särskilt beakta klientens önskemål och åsikt.  I någon mån kan detta innebära klientens möjlighet att välja vem som hjälper till i intima situationer.

Sidan innehåller dessutom information om familjevård och närståendevård samt ärenden som gäller försäkringar, socialskydd och beskattning.

En ny del innehåller ett sammandrag över funktionshinderservice på samiska. 

Innehållet i Stöd och service 

Det europeiska funktionshinderkortet

Funktionshinderkortet-logo.EU:s Funktionshinderkort är ett frivilligt och avgiftsbelagt kort för personer med funktionsnedsättning i Finland och de övriga EU-länderna. Kortet fungerar som ett stöd för jämlik och aktiv delaktighet i samhället.

Med funktionshinderkortet kan personer med funktionsnedsättning påvisa sin funktionsnedsättning eller sitt behov av assistent t.ex. när de reser kollektivt eller deltar i idrotts- eller kulturevenemang.

Vem kan ansöka om funktionshinderkort? (FPA)

Så här ansöker du om funktionshinderkort (FPA)

Video om EU:s Funktionshinderkort – fler möjligheter (Vammaiskortti)

EU Disability Card