Seminarier och händelser

Sidans innehåll

Kommande evenemang som THL arrangerar

Nätverket för funktionshinderservice 

Nätverksmötet hålls oftast på finska: Verkostoituvat vammaispalvelut.  Tillfällen ordnas enbart på distans. 

Arrangör: THL:s team Funktionsvariation i samhället, Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab (Hyvil). 

Genom reformen av ordnandet av social- och hälsovården skall basservicen för människorna förbättras. Därmed förnyas också servicen för personer med funktionsnedsättningar inom de nya välfärdsområdena. 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Hyvil stöder de olika aktörerna inom funktionshinderservicen i de nya välfärdsområdena genom Nätverket för funktionshinderservice.

Alla som är intresserade av tjänster inom funktionshinderservicen, särskilt professionella och representanter för funktionshinderorganisationerna, är välkomna att delta!

Ingen anmälan behövs. 

Teams länken till nätverksmöten  finns i programmet i THL:s händelsekalender. 
Länk till THL:s händelsekalender (på finska)

Datum för möten med nätverket för funktionshinderservie våren 2024

Datum för möten med nätverket för funktionshinderservie hösten 2024

Teams länken till nätverksmöten och programmet finns i THL:s händelsekalender. 
Länk till THL:s händelsekalender (på finska)

Webbinarium om funktionshinderservice ordnas en gång per år

Om webbinarium om funktionshinderservice

Webbinarium om funktionshinderservice är ett evenemang inom sektorn för funktionshinderservice och socialt arbete som har arrangerats i många år.  Under webbinariet behandlas aktuella ärenden som rör lagstiftning, ordnandet av service, forskning, socialt arbete inom funktionshindersektorn samt förverkligandet av mänskliga rättigheter. 

Målgrupp:

Målgruppen för evenemanget är socialarbetare, socialhandledare, beslutsfattare, studeranden och andra som är intresserade av funktionshinderservice. 

Arrangör:

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har organiserat evenemanget i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund (numera Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab). Varje år har ca 300-400 personer deltagit i seminariet om funktionshinderservice. Över 1000 personer deltog förra året då det ordnades på distans som ett webbinarium. 

Tilläggsinformation

Marika Kangas-Aramo
specialplanerare
Institutet för hälsa och välfärd
[email protected] 

Päivi Nurmi-Koikkalainen
ledande expert
Institutet för hälsa och välfärd
[email protected] 

Länk till materialet från 7-8.2.2024 finns på den finska sidan för webbinarium om funktionshinderservice: Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 7.-8.2.2024 (på finska) 

THL:s Händelsekalender (på finska) – Tapahtumakalenteri

Se mera händelser på THL:s Händelsekalender. 
THL:s Händelsekalender (på finska)

Kommande övriga evenemang på svenska

FDUV:s kalender

Här ser ni vad som händer på svenska inom FDUV:s verksamhet

SAMS Händelsekalender – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf.

Här ser ni vad som händer på svenska arrangerat av SAMS

Material från tidigare evenemang

Webbinarium om funktionshinderservice 7-8 februari 2024 

Teman för webbinariet 2024 : 

 • lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården
 • den nya lagen om tillsynen över social- och hälsovården
 • den nya lagen om funktionshinderservice
 • ordnandet av funktionshinderservice i välfärdsområdena
 • personlig assistans och välfärdsområdenas rådgivningsskyldighet
 • stöd till hemmet för barn och familjer
 • stöd för barns boende

Länk till materialet 2024 finns på den finska sidan för webbinarium om funktionshinderservice: Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 7.-8.2.2024 (på finska) 

Webbinarium om funktionshinderservice (på finska: Vammaispalvelujen neuvottelupäivät) 9-10.2. 2023

Teman 2023:

 • Beredskap för undantags- och krissituationer inom funktionshinderservicen
 • Socialt arbete och funktionshinderservice nu och i framtiden
 • Social- och hälsovårdsreformen, funktionshinderservice och klienter
 • Tjänster för barn och unga med funktionsnedsättning när strukturerna förändras.

Material från tidigare webbinarier om funktionshinderservice

På den finska sidan för webbinarium om funktionshinderservice finns länkar till material från det senaste webbinariet. På undersidorna finns även länkar till material från tidigare år. 
Webbinarium om funktionshinderservice 2023 (Vammaispalvelujen neuvottelupäivät) (på finska)

Building back better – Disability leadership and the way forward 9.2.2021

Boendegärningar i framtiden - KEHAS Jubileumsseminarium 18.11.2020