Ledarskap, tillsyn och statistik

En liten flicka cyclar.

Målet med det här avsnittet om ledarskap, tillsyn och statistik är att stöda ledarskapet inom funktionshinderservicen. Ledare, förmän, chefer och personer i ansvarsställning inom funktionshinderservicen behöver inse vilken påverkan ledarskapet har för klientarbetet. Ledarna behöver ha kunskap om ordnandet av service och upphandling i funktionshinderservicen. Dessutom blir förståelse för statistik och indikatorer en hjälp i arbetet.