Främjande av hälsa och välfärd

På vår webbplats

Resultaten av undersökningen Hälsosamma Finland
Statistikdata om befolkningens hälsa, välfärd och service indelade efter region och befolkningsgrupp

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet.fi
Uppgifter om befolkningens välfärd och hälsa i Finlands alla kommuner.

Informationspaket för vaccinatören