Alkohol, droger och beroende

Statistik om ämnet

THL:s statistik om alkohol, droger och beroende innehåller uppgifter om

  • alkohol- och narkotikasituationen
  • sociala och hälsorelaterade skador i anslutning till alkohol- och narkotikamissbruk
  • den registrerade och den oregistrerade konsumtionen av alkoholdrycker
  • alkoholdryckernas prisutveckling och alkoholekonomin
  • missbrukarvården
  • narkotikaklienter inom missbrukarvården
  • skadekostnader för alkohol och andra droger
  • försäljningen och konsumtionen av tobaksprodukter
  • tobaksprodukternas prisutveckling och beskattning.

Vid THL finns det nationella centrumet för kontroll av narkotika, som ingår i nätverket Reitox. Reitox är underställt Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN).

Informationssystemet för narkomanvården är avsett för enheter inom missbruksbehandling och är ett frivilligt system för insamling av anonyma data om klienter som på grund av narkotikamissbruk sökt sig till missbrukarvården.

Publikationer

Statistisk årsbok om alkohol och narkotika

Narkotikasituationen i Finland 2020
Årsrapport om narkotikasituationen i Finland. Sammandrag på svenska.

På vår webbplats

Informationssystemet för narkomanvården
Uppgifter om klienter som sökt vård på grund av narkotikamissbruk

Alkohol, tobak och beroenden
THL's tema sidor om rusmedlet

Nationellt centrum för kontroll av narkotika Reitox (på finska)

Andra webbsidor

Droglänken
A-klinikstiftelsens information om alkohol, droger och beroende