Hälsotjänster

Statistik om ämnet

Primärvårdens tjänster

Specialiserade vårdens tjänster

Tillgången till vård inom primärvården

Enkätuppgifter om tillgången till icke-brådskande vård inom hälsovårdscentralernas primärvård och mun- och tandvård och vid Studenternas hälsovårdsstiftelse.

Öppenvårdsbesöken inom primärvården och mun- och tandvården

Uppgifter i siffror om klienter och besök inom primärvården på läkarmottagningar och hos andra yrkesgrupper inom öppenvården och munhälsovården.

Uppgifter i siffror om vårddagar och klienter på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar. Statistiken innehåller inte uppgifter om specialistledd verksamhet, till exempel kirurgi, inremedicin, gynekologi och neurologi.

Höft- och knäproteser

Antalet primär- och reoperationer efter sjukhustyp, komplikationer som anknyter till ingreppen och insatta protestyper.

Specialiserad psykiatrisk sjukvård

Antalet vårdperioder, vårddygn och besök inom psykiatrisk öppen- och slutenvård. Uppgifterna granskas efter serviceproducent och region och i relation till befolkningen. Uppgifter om psykiatrisk slutenvård, bland annat läkemedelsbehandlingar och tvångsåtgärder.

Specialiserad somatisk sjukvård

Öppenvårdsbesök och vårdperioder inom de somatiska specialiteterna. Servicevolymen och antalet klienter inom öppenvården och vården på vårdavdelningar granskas efter serviceproducent och region bland annat i enlighet med diagnosklassifikationen (ICD-10).

På vår webbplats

Databasrapporter
Databasrapporterna, dvs. sammanfattningar och kuber, ger användaren möjlighet att själv välja ut material ur registren.

Projektet PERFECT
Information om hur vårdkedjorna fungerar, hur effektiva de är och om deras kostnader.