Databasen NEUKO

Kolme sisarusta istuvat nurmikolla.

Databasen NEUKO innehåller den nyaste evidensbaserade informationen samt nationella anvisningar och rekommendationer för experter inom mödra- och barnrådgivningen samt skol- och elevhälsovården. 

Databasen erbjuder ett omfattande datapaket för hälsovårdare, barnmorskor och läkare som man kan använda för att genomföra tidsbestämda hälsoundersökningar enhetligt men också med beaktande av individuella behov. 
Datapaketet som är öppet och avgiftsfritt för alla kan också användas av beslutsfattare, studerande, utbildare och övriga medborgare. 

Databasen har utarbetats av 100 ledande experter inom hälsovården och den kompletteras och uppdateras ständigt.  

Du hittar databasen här

Databasen NEUKO (Terveysportti)

De svenskspråkiga artiklarna i databasen NEUKO finns som PDF-bilagor till de finskspråkiga artiklarna. Artiklarna publiceras på svenska allteftersom översättningarna blir klara.

Upphovsmännen bakom databasen NEUKO

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för innehållet i databasen NEUKO. Kustannus Oy Duodecim ansvarar för databasens tekniska underhåll och den finns i Duodecims Terveysportti. Databasen har publicerats i 2021 och den har genomförts med stöd av social- och hälsovårdsministeriet. 

NEUKO-logo