Utbildningstjänster

THL fungerar både som nationell och internationell utbildningsplats och utbildare för infektionsepidemiologi, folkhälsomikrobiologi och biohot. Dessutom ordnar vi regelbundna webbutbildningar om vaccinationer och vaccin. 

Vi samarbetar också med andra finländska expertinstitut när vi planerar och genomför utbildningarna. 

Närmare uppgifter om kommande utbildningar finns under Aktuellt i utbildningskalendern.
Utbildningskalender 

Avsnittets innehåll

Andra utbildningar