Kontaktpersoner enligt tema

På den här sidan finns kontaktuppgifter till experter på olika områden inom infektionssjukdomar och vaccinationer. Media tar kontakt via jouren för THL:s kommunikation.
Till media

Antimikrobiell resistens och vårdrelaterade infektioner 

Sohvi Kääriäinen
Gruppledare, överläkare, THL
[email protected] 
Antimikrobiell resistens 
Vårdrelaterade infektioner 

Infektionskontroll och beredskap

Liina Voutilainen
Gruppledare, specialsakkunnig, THL
[email protected]
Sjukdomar och bekämpning 

Uppföljning, rapportering och informationssystem

Tuija Leino
Gruppledare, överläkare, THL
[email protected]
Uppföljningssystem och register

Laboratorieverksamhet

Carita Savolainen-Kopra
Ledande expert, enhetschef, THL
[email protected]
Laboratorietjänster och -anvisningar 

Styrning av vaccinationsprogrammet

Mia Kontio
Gruppledare, ledande expert, THL
[email protected]
Nationella vaccinationsprogrammet

Smittskyddsläkare

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kan konsultera smittskyddsläkare per telefon i ärenden som gäller bekämpning av infektionssjukdomar, uppföljning och vaccination. Numret betjänar vardagar kl. 8–16.
tfn 029 524 8557 

Vaccinations- och hälsorådgivning för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Rådgivningen svarar på frågor från yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som gäller hälsa och vaccinationer för resenärer, vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet, ordnande av vaccinationer och vaccinering. Numret betjänar vardagar kl. 10–12.
tfn 029 524 6060 

Laboratoriernas telefonrådgivning 

Virus:

Virologiska prover
tfn 029 524 6116

Niina Ikonen
Specialsakkunnig, THL
tfn 029 524 8413
[email protected]

Bakterier:

Bakteriologiska prover
tfn 029 524 8756

Saara Salmenlinna 
Ledande expert, THL
tfn 029 524 7944
[email protected]

THL:s läkemedelspartihandel

Ansvarig chef
tfn 029 524 8326 (jour 24h)
THL:s läkemedelspartihandel

Vaccindistribution

Den offentliga hälso- och sjukvårdens sjukhusapotek och läkemedelscentraler beställer vaccinerna i det nationella vaccinationsprogrammet från vaccinationsdistributionen. Numret betjänar vardagar kl. 9–12.
tfn 029 524 8333
rokote.lahettamo(at)thl.fi

Laboratoriet för vaccinimmunologi

Förfrågningar om resultaten från antikroppsbestämningar
tfn 040 674 3689

Förfrågningar om metoderna för antikroppsbestämningar och -undersökningar:

Merit Melin
specialforskare, THL
tfn 029 524 8903
[email protected]
Undersökningar av antikroppar

Avdelningar och enheter som deltar i framställningen av webbplatsen Infektionssjukdomar och vaccinationer

Redaktionen för sidan Infektionssjukdomar och vaccinationer

Vi tar gärna emot utvecklingsförslag och andra kommentarer om vår webbplats.

Saila Pitkänen
kommunikationsexpert, THL
[email protected]

Corona-info

Välfärdsområdena organiserar vaccinationerna och berättar var och när du kan få vaccinationen. Följ med vad det egna välfärdsområdet informerar. Kontakta din egen hälsostation eller företagshälsovård när ärandet gäller din egen eller närståendes hälsa, bokning av vaccinationstid eller avbokning.
Coronavacciner