THL:s läkemedelspartihandel

Institutet för hälsa och välfärds (THL) läkemedelspartihandel införskaffar och distribuerar vaccinerna i det nationella vaccinationsprogrammet. Riksdagen beviljar de resurser som krävs för detta årligen. 

THL:s läkemedelspartihandel levererar vaccinerna i det nationella vaccinationsprogrammet avgiftsfritt till välfärdsområdets läkemedelscentral eller sjukhusapotek.
Det nationella vaccinationsprogrammet

THL ser också till att det finns tillgång till vaccin, antikroppar och undersökningsämnen som behövs för att förebygga bestämda farliga eller sällsynta smittsamma sjukdomar.
Preparat med specialtillstånd

Läkemedelsmyndigheten har beviljat THL tillstånd för läkemedelspartihandelns verksamhet. 

THL:s läkemedelspartihandel regleras av följande lagar och förordningar:

Kontaktinformation till THL:s läkemedelspartihandel

Toni Relander
Chef för läkemedelspartihandeln
tfn 029 524 7299
e-post: fornamn.efternamn(at)thl.fi 

Postadress:
Institutet för hälsa och välfärd
Läkemedelspartihandeln
PB 30
00271 Helsingfors

Vaccindistributionen
Beställning och förvaring av vaccin inom det nationella vaccinationsprogrammet
tfn 029 524 8333 (vardagar kl. 9-12) 
e-post: rokote.lahettamo(at)thl.fi

Ärenden som rör vaccinkvaliteten
e-post: pharmaceutical.quality(at)thl.fi
Brådskande ärenden: Toni Relander, ansvarig chef, tfn 029 524 7299 (jour 24 h)
Minna Manner-Lehtinen, ställföreträdande chef, tfn 029 524 8243