Regional välfärdsberättelse

Den regionala välfärdsberättelsen

  • sammanställer styrkorna och svagheterna hos kommunerna i området
  • beskriver skillnaderna i hälsa och välfärd mellan regioner och befolkningsgrupper
  • beskriver strukturerna för främjandet av hälsa och välfärd i området
  • fastställer och inriktar mål, resurser och regional verksamhet
  • förmedlar information till statsförvaltningen.

Den regionala välfärdsberättelsen fastställer vad en regional aktör, såsom ett landskapsförbund eller ett sjukvårdsdistrikt, gör tillsammans med andra aktörer för att främja invånarnas hälsa och välfärd samt minska ojämlikheten. Berättelsen och dess planeringsdel beskriver samarbetet mellan kommunerna och regionen och stödjer den strategiska ledningen.

Regionala välfärdsberättelser har redan upprättats i nästan alla regioner. De finns i listan till höger på den här sidan.

THL har berett förslag till minimidatainnehåll i den kommunala och regionala välfärdsberättelsen.

Läs om förslagen till minimidatainnehåll i välfärdsberättelserna.

När den regionala välfärdsberättelsen utarbetas är det viktigt att beakta följande:

  1. Se till att beredningen är sektorsövergripande och sammanställ kommunernas centrala slutsatser
  2. Beskriv situationen inom hälsa och välfärd och strukturerna för det främjande arbete i området
  3. Fastställ regionala sektorsövergripande mål och åtgärder