Databas för skadliga ämnen i fisk

Pappa och sonen sätter en mask på kroken.

Med hjälp av denna databas kan du bekanta dig med halterna av skadliga ämnen i inhemsk fisk. Uppgifterna kan fritt laddas ner för eget bruk. 

Databasen består av tre delar: 1. den egentliga databasen, dvs. en interaktiv tabell över alla resultat som laddats upp i databasen, 2. färdiga bilder av förändringar i halterna av skadliga ämnen i olika fiskarter och 3. färdig bild av skillnader i halterna mellan olika fiskarter år 2016.

Anvisningar för databasen: Bruksanvisningar

Föreningar i databasen

Databasen innehåller information om halterna av följande föreningar i inhemsk havsfisk, insjöfisk och odlad fisk: 

 • PCDD/F-föreningar, pg TEQ/g färskvikt 
 • PCB- föreningar, pg TEQ/g färskvikt
 • Summa PCDD/F- och PCB-föreningar, pg TEQ/g färskvikt
 • Indikator-PCB-föreningar, ng/g färskvikt
 • BDE-209, ng/g färskvikt
 • PBDE-föreningar (innehåller inte BDE-209), ng/g färskvikt
 • PFOS, ng/g färskvikt
 • PFAS-föreningar (PFOA, PFNA, PFHxS och PFOS), ng/g färskvikt

Läs mer: Miljögifter

Minska inte onödigt intag av fisk 

Finländarna exponeras ganska lite för skadliga ämnen, såsom dioxiner och PCB-föreningar. Största delen av exponeringen kommer från fisk, eftersom många miljögifter har en tendens – trots olika utsläppskällor och kemiska egenskaper – att hamna i vattendrag och fiskar i toppen av näringskedjan. Största delen av den inhemska fisken är dock ren och hälsosam föda. 

Det lönar sig inte att minska total fiskkonsumtionen av rädsla för miljögifter, eftersom fiskens hälsofördelar täcker de eventuella skadorna av miljögifter som fisken innehåller. I stället för att minska på konsumtionen lönar det sig att äta sådana fiskarter som inte innehåller miljögifter eller endast innehåller få av dem. Genom att följa de inhemska rekommendationerna om att äta fisk kan du alltså bäst undvika exponering.

Att äta fisk har många hälsofördelar:

 • Från fisk får man många näringsämnen, som kroppen inte själv kan producera. 
 • Fisk innehåller rikligt med vitaminer och mineraler samt mycket protein. 
 • Fisk är en speciellt bra källa till D-vitamin och omega-3-fettsyror. 
 • Från fisk får man också selen, B12-vitamin, jod, kalium och fosfor. Dessa näringsämnen är särskilt viktiga för normal fosterutveckling, så med undantag av gädda lönar det sig inte att minska fiskkonsumtionen ens under graviditeten.

Enligt Statens näringsdelegations rekommendationer:

 • Är det bra att äta fisk minst två gånger i veckan
 • Är det bäst att variera olika fiskarter i kosten.

Läs mer: Säkert sätt att använda fisk (Livsmedelsverket) 

Sammanställning av databasen

I databasen samlas man information om halterna av skadliga ämnen i inhemsk fisk som är spridd mellan universitet, kommuner och eventuella andra instanser vid forskningsinstitut och att omvandla informationen till en visuell, lättanvänd och öppen form. Målet är att samla in information retroaktivt även från tidigare årtionden. THL ansvarar för upprätthållandet av databasen.

Kontaktuppgifter

Riikka Airaksinen
forskare
029 524 6339
[email protected]

På vår webbplats