Inomhusluft

Mamman och barnet dammsuger.

En god och trivsam inomhusmiljö, inklusive inomhusluften, är en viktig faktor med tanke på välbefinnandet som stöder funktionsförmågan och hälsan. Utöver god inomhusluft ska även lokalerna främja välbefinnandet, arbetet och inlärningen. Vi tillbringar största delen av vår tid i olika inomhusmiljöer, så deras kvalitet är av stor betydelse.

En högklassig inomhusmiljö har behaglig temperatur och luftfuktighet. Också belysningen, ljudmiljön och byggnadens funktionalitet och utseende påverkar trivseln i inomhusmiljön och användarnas välfärd. Vid upprätthållandet av inomhusmiljöns kvalitet är det viktigaste att se till att byggnaden och dess tekniska system, såsom ventilationen, är i skick samt att förebygga och hantera föroreningskällor som påverkar inomhusmiljöns kvalitet. Källor till föroreningar från utomhusluften är bland annat trafik, träförbränning i hushåll och industri. Föroreningar inomhus uppstår till exempel från nya bygg- och inredningsmaterial samt även i samband med människans normala verksamhet, såsom matlagning. Även en fuktskada kan vara en källa till föroreningar i inomhusmiljön.

Läs mer: Hur kan jag upprätthålla en god kvalitet på inomhusluften?

Föroreningarna i inomhusmiljön kan orsaka huvudsakligen lindriga och övergående symtom. Symtomen är dock alltid individuella och påverkas förutom av olägenheterna i inomhusmiljön även av många andra faktorer.

Läs mer: 

Om man till exempel upptäcker spår av fuktskador eller konstiga lukter i inomhusmiljön är det viktigt att utreda orsaken till dessa genom att undersöka byggnaden så att man kan identifiera och reparera eventuella föroreningskällor eller förhållanden som kan försämra inomhusmiljöns kvalitet.

Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa 2018–2028

Programmet utvecklar nya metoder och lösningar baserade på forskningsdata för att lösa problem med anknytning till inomhusluften samt för vård och stöd till personer med symtom och sjukdomar.

Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa 

Programmet fokuserar på informationspåverkan, problem i byggnader, vård och stöd samt utbildning.