Airi Partanen

Airi Partanen

Nimi: Airi Partanen
Virkanimike: Kehittämispäällikkö
Puh: +358 (0)29 524 7489
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Päihteet ja riippuvuus: päihdeongelmaisten palvelujärjestelmä, huumeiden käytön haittojen vähentäminen
 • Sote-uudistus: päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittäminen

Päätehtävät

 • Päihdeongelmaisten palvelujärjestelmän kehittäminen osana sote-uudistusta mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteistä kehittämistä tukien 
 • Opiodiriippuvuuden lääkkeellisen korvaushoidon kehittäminen

Koulutus

 • 1998 Terveydenhuollon maisteri, Helsingin yliopisto
 • 1986 Erikoissairaanhoitaja, Helsingin sairaanhoito-opisto
 • 2012 Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, Verutum Oy
 • 2009 Johtamisen erikoisammattitutkinto, Paasonen Oy

Työkokemus

 • 2009– kehittämispäällikkö, THL
 • 2005–2008 kehittämispäällikkö, Stakes
 • 1999–2004 suunnittelija ja erikoissuunnittelija, kansallinen huumausaineiden seurantakeskus, Stakes
 • 1996–1999 projektikoordinaattori, A-klinikkasäätiö
 • 1982–1996 sairaanhoitajan tehtävissä eri yksiköissä

Kielitaito

 • Suomi (äidinkieli)
 • Ruotsi (tyydyttävä)
 • Englanti (erinomainen)

Käynnissä olevat projektit

 • Maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen arviointi, asiantuntijuus päihdepalvelujärjestelmä (ks. lisätietoja)
 • Mielenterveysstratetgia 2030 (ks. lisätietoja)
 • Opioidikorvaushoidon kehittämishanke, jonka osana OK-hanke 2016–2019
 • Päihdetapauslaskenta (yhteistyötä ks. lisätietoja)

Edustukset

 • 2016– Pääkaupunkiseudun terveysneuvontapisteiden ohjausryhmä, jäsen
 • 2017– 2021Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan arviointi- ja avustusjaosto, jäsen (ks. lisätietoja)

Julkaisut

Tieteelliset artikkelit

Kirja-artikkelit

 • Vorma, H & Partanen, A. Hoitoon hakeutuminen ja hoitopolut. Teoksessa Aalto M, Alho H, Niemelä S (toim.) Huume- ja lääkeriippuvuudet -kirja. Duodecim, 2018
 • Partanen A, Kuussaari K. Päihdehuollon laitoshoito. Teoksessa Mikkola M, Rintanen H, Nuorteva L, Kovasin M, Erhola M. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon laitospaikkaselvitys. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 8/2015.
 • Partanen A, Kuussaari K, Forsell M, Varis T. Päihdepalvelut. Teoksessa Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta. Peruspalvelujen tila -raportti 2014. Valtiovarainministeriön julkaisuja 9/2014, 189-207
 • Partanen A. Päihdepalvelut. Teoksessa Sihto M, Palosuo H, Topo P, Vuorenkoski L, Leppo K (toim.) Terveyspolitiikan perusteet ja käytäntö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisuja 2013, 320–326.
 • Kuussaari K, Partanen A & Stenius K. Päihdeasiakas sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena. Teoksessa Warpenius K, Holmila M, Tigerstedt C (toim.). Alkoholi- ja päihdehaitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013.
 • Partanen A & Moring J. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma linjaamassa yhteistä kehittämistä vuoteen 2015. Teoksessa Hänninen S & Junnila M (toim.). Vaikuttavatko politiikkatoimet? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2012, 179–187.
 • Partanen A, Kuussaari K & Jääskeläinen M. Päihdepalvelut. Teoksessa Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta. Peruspalvelujen tila -raportti 2012. Valtiovarainministeriön julkaisuja 12/2012, 125-135.

Oppikirjat

 • Partanen A, Holmberg J, Inkinen M, Kurki M, Salo-Chydenius S (toim.). 2015. Päihdehoitotyö. Kustannusosakeyhtiö SanomaPro
 • Havio M-L, Inkinen M, Partanen A (toim.). 2006. Päihdehoitotyö. Kustannusosakeyhtiö Tammi.
 • Inkinen M & Partanen A & Sutinen T (toim.). 2003. Päihdehoitotyö.  Kustannusosakeyhtiö Tammi

Tilastojulkaisut

 • Partanen A, Uutela P, Virtanen A. Päihdehuollon huumeasiakkaat 2004. Stakes, tilastotiedote 12/2005.

Työraportit   

 • Savolainen K, Partanen A. Huumeiden käyttäjät apteekkien asiakkaina 2014. A-klinikkasäätiö. Raporttisarja 63.
 • Kuljukka L, Niskala M, Partanen A, Kuussaari K, Vorma H, Haavisto K. Päihdepalveluihin pääsy suurissa kunnissa vuosina 2011 ja 2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työpapereita 38/2013
 • Päihtyneiden kiinniottamista, kuljettamista, kohtelua ja hoitoa selvittäneen työryhmän loppuraportti. Sisäasiainministeriö, Sisäinen turvallisuus, Sisäasiainministeriön julkaisu 5/2011. Työryhmäraportti. 
 • Inkeroinen T. & Partanen A.: Päihdepalvelujen tila 2005. Stakes, Työpapereita 2006;(7).
 • Partanen A. & Malin K. & Perälä R. & Harju O. & Holopainen A. & Holmström P. & Brummer-Korvenkontio H.: Riski-tutkimus 2000-2003. Pistämällä huumeita käyttävien seurantatutkimus. A-klinikkasäätiö, Raportti-sarja 52/2006.

Toimitetut teokset

 • Moring J, Bergman V, Nordling E, Markkula J, Partanen A, Soikkeli M (toim.) Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015. Monipuolista sisällöllistä ja rakenteellista kehittämistä 2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työpapereita 15/2013
 • Moring J, Martins A, Partanen A, Nordling E & Bergman V (toim.). Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015. Kehittyviä käytäntöjä 2011. kehittyvät. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportteja 46/2012
 • Moring J, Martins A, Partanen A, Bergman V, Nordling E, Nevalainen V (toim.) Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015. Toimeenpanosta käytäntöön 2010. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportteja 6/2011.   
 • Partanen A, Moring J, Nordling E, Bergman V. (toim.) Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma, 2009-2015. Suunnitelmasta toimeenpanoon vuonna 2009. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Avauksia 16/2010