Jani Selin

Jani Selin

Nimi: Jani Selin
Syntymävuosi: 1977
Virkanimike: Erikoistutkija
Puh: +358 295247146

Asiantuntemus

 • Rahapelipolitiikka
 • Suomalainen rahapelijärjestelmä
 • Riippuvuusongelmien yhteiskunnallinen sääntely
 • Laadulliset tutkimusmenetelmät
 • Päihdehoito, erityisesti opioidikorvaushoito
 • Hallinta, valta ja asiantuntijatieto

Päätehtävät

 • Rahapelipolitiikan tutkimus

Koulutus

 • 2011, YTT, sosiologia, Jyväskylän yliopisto
 • 2005, YTM, sosiologia, Jyväskylän yliopisto
 • 2014, aineopettajan pedagogiset opinnot (60 op), Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • 2014 tutkija, Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, sisätautien osasto, päihdelääketieteen yksikkö, Opioidikorvaushoito Pohjoismaissa-hanke
 • 2013 projektitutkija, Pohjoismainen hyvinvointikeskus (Nordens Välfärdscenter NVC), Helsinki, NoLOM-hanke
 • 2012 tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, sosiologian lehtoraatin sijaisuus
 • 2010 – 2011 tohtorikoulutettava (sosiologia), apurahatutkija, Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
 • 2009 – 2010 tohtoriopiskelija, Sosiaalitieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma (Sovako), Vallan ja hallinnan kulttuurien tutkimuksen tutkijakoulu, Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
 • 2006 – 2009 tohtorikoulutettava (sosiologia), apurahatutkija, Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • ruotsi (tyydyttävä)
 • englanti (hyvä)

Käynnissä olevat projektit

 • Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain paikallinen toimeenpano rahapelaamisen näkökulmasta
 • Rahapeliyhteisöjen yhdistäminen
 • Vaihtelevat näkökulmat rahapelipolitiikkaan

Julkaisuja 

Väitöskirja

Tieteelliset artikkelit

Kirja-artikkelit

 • Itäpuisto, Maritta & Selin, Jani (2013) Miten palvelut vastaavat päihteidenkäyttäjän läheisten avuntarpeisiin? Teoksessa Katariina Warpenius, Marja Holmila & Christoffer Tigerstedt (toim.): Alkoholi- ja päihdehaitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle. THL:n Teema 14/2013. Helsinki: THL, 138-145.
 • Selin, Jani (2010) Kansalaisuuden tuottaminen yhteisöllisissä huumehoidoissa. Teoksessa  Jani Kaisto & Miikka Pyykkönen (toim.): Hallintavalta. Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä. Helsinki: Gaudeamus, 213-229.

Lehtiartikkelit

Lisätietoa verkossa