Katariina Warpenius

Katariina Warpenius

Nimi: Katariina Warpenius
Virkanimike: Erikoistutkija
Puh: 0295247019
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Alkoholi-, päihde- ja rahapelihaittojen ehkäisy
 • Alkoholi- ja päihdehaitat 

Päätehtävät

 • Ehkäisevän päihdetyön tutkimus
 • Paikallisen alkoholipolitiikan tutkimus
 • Horisontaalinen yhteistyö (mm. rahapelihaittojen, tapaturmien ja lihavuuden ehkäisy)

Koulutus

 • VTT, 2019, Helsingin yliopisto
 • VTM, sosiologia, 1997, Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • Päihteet ja riippuvuudet -yksikkö, tutkija, THL, 2009–
 • Alkoholitutkimussäätiö ja Alkoholi- ja huumetutkimusyksikkö, tutkija, Stakes 1997–2008

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • ruotsi (tyydyttävä virkamiesruotsi)
 • englanti (hyvä)
 • venäjä (auttava)

Käynnissä olevat projektit

 • Alkoholi- tupakka- ja rahapelihaittojen paikallisen ehkäisyn tutkimus
 • Ehkäisevä päihdetyö 2025
 • Alice Rap, Stage holder analysis
 • Paikallisten ostokokeiden kartoitus Suomessa
 • Päihdehaitat muille kuin käyttäjälle

Edustukset

 • Pohjoisen ulottuvuuden ASA- ja ADPY-ryhmät

Julkaisuja 

Väitöskirja

Tieteelliset artikkelit

 • Marja Holmila & Katariina Warpenius (2012) Community-based prevention of alcohol-related injuries: Possibilities and experiences. IJADR International Journal of Alcohol and Drug Research. The Official Journal of the Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol. Vol. 1(1) 2012. Issn-1925–7066.
 • Warpenius Katariina, Holmila Marja & Raitasalo Kirsimarja (2012) Peliin ei puututa: Alkoholin, tupakan ja rahapeliautomaattien ikärajavalvontaa testanneet ostokokeet vähittäisliikkeissä. Yhteiskuntapolitiikka 77(4), 375–385.
 • Warpenius, Katariina & Holmila, Marja & Mustonen, Heli (2010) Effects of a community intervention on alcohol service to intoxicated patrons. Addiction 105, 1032–1040.
 • Warpenius, Katariina & Tigerstedt, Christoffer (2010) Paljon huolta – vähän hupia. Alkoholiaiheiset kirjoitukset kahdessa paikallislehdessä 2004–2007. Yhteiskuntapolitiikka 75(3), 274–283.
 • Warpenius, Katariina & Sutton, Caroline (2001) Det alkoholfria samhället som ideal. Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift 18(1), 24–40. 

Kirja-artikkelit

 • Warpenius, Katariina. & Holmila, Marja (2012) Vaikuttavuusnäyttö ja paikallinen alkoholihaittojen ehkäisy. Teoksessa Hänninen Sakari & Junnila Maijaliisa (toim.): Vaikuttavatko politiikkatoimet? Helsinki: THL, 173–178.
 • Warpenius Katariina & Holmila Marja (2008) Local prevention in licensed premises: Experiences from the Finnish PAKKA-project. Teoksessa: Olsson Börje & Törrönen Jukka (toim.): Painting the town red. Pub´s, restaurants and young adults´ drinking cultures in the Nordic countries. NAD publication 51. Helsinki: NAD, 249–272.
 • Warpenius, Katariina (2006) Näkymätön näyttö - vaikuttavuusarvioinnin pulmat paikallisprojekteissa. Teoksessa Rantala Kati & Sulkunen Pekka (toim.): Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia. Helsinki: Gaudeamus, 2006.   
 • Warpenius, Katariina & Sutton, Caroline (2000) The Ideal of the Alcohol-free Society. Teoksessa Sulkunen, Pekka Sutton, Caroline; Tigerstedt, Christoffer & Warpenius, Katariina (toim.): Broken Spirits. Power and Ideas in Nordic Alcohol Control. NAD publication 39. Helsinki: NAD, 45–66.
 • Warpenius, Katariina (1997) Asiantuntija- ja maallikkokuvat ehkäisyvalistuksessa. Teoksessa Sulkunen, Pekka & Törrönen, Jukka (toim.): Semioottisen sosiologian näkökulmia. Tampere: Gaudeamus, 248–262. 

Lehtiartikkelit

 • Warpenius, Katariina (2011) Näytön paikka. Miten vaikuttavuustutkimus ohjaa alkoholihaittojen paikallista hallintaa? Hyvinvointikatsaus 3(2011), 50–54.
 • Warpenius, Katariina (2011) Asiakkaat hyväksyvät myynninvalvonnan. Korkki 4(2011), 41.
 • Warpenius, Katariina (2008) Pyhittääkö päämäärä keinot arviointitutkimuksessa? Sosiologia Vol. 45(2), 157–160.

Monografiat

 • Holmila Marja & Warpenius Katariina & Warsell Leena & Kesänen Minna & Tamminen Irmeli (2009) Paikallinen alkoholipolitiikka Pakka-hankkeen loppuraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 5/2009. 
 • Warpenius, Katariina (2002) Kuka ottaisi vastuun? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkoston perustamisen arviointi. Stakes, Raportteja 270, Helsinki. 

Toimitetut teokset

 • Katariina Warpenius & Anne Heikkilä & Marja Holmila (2014) Päihtyneen tapaturmapotilaan kohtaaminen ensiavussa. Teoksessa Anne Lounamaa, Kati Matikainen, Anne Heikkilä, Miia Hietaniemi, Pirjo Lillsunde (toim.). Ehkäise tapaturmat –hanke. Tapaturmien ehkäisytyön kehittämisprojekti. Etelä-Kymenlaaksossa ja Etelä-Pohjanmaalla 2009–2012. Työpaperi 22/2014. Helsinki: THL, 58–63.
 • Warpenius, Katariina & Holmila, Marja & Tigerstedt, Christoffer (toim.) (2013) Alkoholi- ja päihdehaitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle. Teema 14. Helsinki: THL. 
 • Karlsson, Thomas & Kotovirta, Elina & Tigerstedt, Christoffer & Warpenius, Katariina. (toim.) (2013) Alkoholi Suomessa. Kulutus, haitat ja politiikkatoimet. THL Raportti 13. Helsinki: THL. 
 • Holmila, Marja & Warpenius Katariina (2009) Finland. Teoksessa Hadfield, Phil (toim.): Nightlife and Crime. Social Order and Governance in International Perspective. Oxford: Oxford University Press, 127–137. 

Konferenssiesitelmät

 • Katariina Warpenius: WHY NOT? Feasibility of alcohol screening in the emergency clinics: a case study among nurses. 40th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society, University of Torino, Italy, 9 –13 June 2014.
 • Katariina Warpenius: Alcohol´s harms to others. Research approaches and results from Finnish studies. National Policy with Local Implementation. NordAN Conference, Tallinn, 12.10.2013.
 • Warpenius, Katariina & Holmila Marja: Outcomes and sustainability of the Finnish community-based alcohol prevention project. The 35th Annual Symposium of the Kettil Bruun Society for Epidemiological and Social Studies on Alcohol, Denmark, Copenhagen 2009, June.
 • Warpenius, Katariina & Holmila Marja & Mustonen Heli: Effects of a local community prevention on violence in licensed premises. Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society. Victoria BC, 2008, June 2–6.
 • Warpenius, Katariina: From project chaos to flexible networking? Vuoranta 2002, February, KBS Community based prevention, thematic meeting of the Kettil Bruun Society.

Kirja-arvostelut

 • Warpenius Katariina (2009) Alkoholi ikääntyvien elämänkulussa. Sosiologia 46 (3), 230–231. 
 • (kirja-arvio) Ilka Haarni & Lotta Hautamäki: Ikääntyvät juomatavat. Elämäkokemus ja muuttuva suhde alkoholiin.
 • Warpenius, Katariina (2006) A-klinikkasäätiön päihdetyön muodonmuutokset. Yhteiskuntapolitiikka vol. 71 (4), 449–450.
 • Warpenius, Katariina (2005) Responsible alcohol service. Local activities – international conditions.  Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift, English supplement vol. 22, 179–180. 
 • Warpenius, Katariina (2003) Kasvatusta ja säännöstelyä – Suomalaisen alkoholikontrollin sitkeä perinne. Sosiologia 2/2003, 137–139.