Karoliina Karjalainen

Karoliina Karjalainen

Nimi: Karoliina Karjalainen
Virkanimike: Erikoistutkija
Puh: 029 524 7933
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Huumeet
 • Rattijuopumus

Päätehtävät

 • Päihdetutkimus / huumekysely

Koulutus

 • 2016, Dosentti (sosiaalipsykiatria), Tampereen yliopisto
 • 2011, TtT, sosiaalipsykiatria, Tampereen yliopisto
 • 2007, TtM, kansanterveystiede, Tampereen yliopisto

Työkokemus

 • Erikoistutkija, THL, 2011–
 • Tutkijatohtori, Tampereen yliopiston Yhteiskuntatutkimuksen instituutin tutkijakollegium, 2011–2013
 • Tutkija, KTL / THL, 2007–2011

Julkaisuja 

Väitöskirja 

 • Karjalainen Karoliina (2010) Huumerattijuopumus Suomessa 1977–2007: Ilmaantuvuus, sosiaalinen tausta ja kuolleisuus. Tutkimus 48/2010. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Julkaisuja

 • Kataja K, Karjalainen K, Savonen J, Hakkarainen P & Hautala S. How do people attribute their polydrug use? A mixed methods approach. Deviant Behavior 2018; Published Online 17 May.
 • Jensen H, Karjalainen K, Juel K & Ekholm O. Consistency in adults’ self-reported lifetime use of illicit drugs: a follow-up study over 13 years. Journal of Studies on Alcohol and Drugs 2018; 79: 490–494.
 • Karjalainen K, Lintonen T, Hakkarainen P. Illicit drug use is increasing among non-medical users of prescription drugs – Results from population-based surveys 2002–2014. Drug and Alcohol Dependence 2017; 178: 430–434.
 • Karjalainen K & Lintonen T. Rattijuopoilla voi olla monia terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia. Lääkäreillä keskeinen rooli PKV-lääkkeiden käytön seurannassa. Duodecim 2017; 133: 927–934.
 • Karjalainen K, Kuussaari K, Kataja K, Tigerstedt C & Hakkarainen P. Measuring concurrent polydrug use in general populations: A critical assessment. European Addiction Research 2017; 23: 163–169.
 • Rönkä S, Karjalainen K, Martikainen P, Mäkelä P. Social determinants of drug-related mortality in a general population. Drug and Alcohol Dependence 2017; 181: 37–43.
 • Kuussaari K, Karjalainen K, Kataja K, Hakkarainen P. Sekakäyttäjät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Duodecim 2017; 133: 2152–2160.
 • Hakkarainen P, Decorte T, Sznitman S, Karjalainen K, Barratt MJ, Frank V, Lenton S, Potter G, Werse B, Wilkins C. Examining the blurred boundaries between medical and recreational use of cannabis – Results from an international study of small-scale cannabis cultivation. Drugs – Education, Prevention and Policy 2017; DOI: 
 • Ruokolainen O, Ollila H & Karjalainen K. Determinants of electronic cigarette use among Finnish adults: results from a population-based survey. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2017; 34: 471–480.
 • Hakkarainen P, Karjalainen K. Pilvee, pilvee. Kannabiksen käyttötavat, käyttäjät ja poliittiset mielipiteet. Yhteiskuntapolitiikka 2017; 82: 19–32.
 • Karjalainen K, Lintonen T. Rattijuopoilla ongelmat kasautuvat. Tuloksia suomalaisesta rekisteritutkimuksesta. Yhteiskuntapolitiikka 2016; 81; 711–716. 
 • Kataja K, Väyrynen S, Hakkarainen P, Kailanto S, Karjalainen K, Kuussaari K, Tigerstedt C. Riskinotto, hallinta ja käyttäjäidentiteetit huumeiden sekakäytössä. Analyysi sekakäyttöepisodeista. Yhteiskuntapolitiikka 2016; 81: 43–54.
 • Karjalainen K, Haukka J, Lintonen T, Joukamaa M, Lillsunde P. (2015) The use of psychoactive prescription drugs among DUI suspects. Drug and Alcohol Dependence 155: 215–221.
 • Lintonen T, Karjalainen K. Lääkkeiden päihdekäyttö on iso osa huumeongelmaa. Haaste 1/2015:16–18.
 • Hakkarainen P, Karjalainen K, Ojajärvi A, Salasuo M. (2015) Huumausaineiden ja kuntodopingin käyttö ja niitä koskevat mielipiteet Suomessa vuonna 2014. Yhteiskuntapolitiikka 80: 319–333.
 • Väyrynen S, Kataja K, Hakkarainen P, Kailanto S, Karjalainen K, Kuussaari K, Tigerstedt C. (2015) Säätelyä, kaoottisuutta ja itsetutkiskelua – Sekakäytön määritelmiä ja merkityksiä päihdetyön ammattilaisten ja käyttäjien tulkitsemana. Janus 23: 284–299.
 • Hakkarainen P, Karjalainen K, Raitasalo K, Sorvala V-M. (2015) School’s in! Predicting teen cannabis use by conventionality, cultural disposition and social context. Drugs: Education, Prevention and Policy 22: 344–351.
 • Karjalainen K, Haukka J, Lillsunde P, Lintonen T, Mäkelä P. (2014) The arrest of driving under the influence as a predictor of subsequent social disadvantage and death. Drug and Alcohol Dependence 137: 114-120.
 • Rönkä S, Karjalainen K, Vuori E, Mäkelä P. (2014) Personally prescribed psychoactive prescription drugs in overdose deaths: a retrospective register study. Drug and Alcohol Review 2015; 34: 82–89.
 • Hakkarainen P, Assmussen Frank V, Barratt MJ, Dahl HV, Decorte T, Karjalainen K, Lenton S, Potter G, Werse B. (2014) Growing medicine: Small-scale cannabis cultivation for medical purposes in six different countries. International Journal of Drug Policy 2015; 26: 250–256.  
 • Karjalainen K, Hakkarainen P. (2013) Lääkkeiden ei-lääkinnällinen käyttö: esiintyvyys, käyttäjäryhmät ja käyttötarkoitukset 2000-luvun Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 78: 498-508.
 • Karjalainen K, Lintonen T, Joukamaa M & Lillsunde P. (2013) Mental disorders associated with driving under the influence of alcohol and/or drugs: A register-based study. European Addiction Research 19: 113-120.
 • Karjalainen K, Impinen A & Lillsunde P. (2013) Rattijuoppojen aiheuttamat haitat muille tielläliikkujille. Teoksessa Warpenius K, Holmila M & Tigerstedt C (toim.): Alkoholi- ja päihdehaitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy.
 • Lillsunde P, Langel K, Blencowe T, Kivioja A, Karjalainen K & Lehtonen L. (2012) Psykoaktiiviset aineet ja onnettomuusriski tieliikenteessä. Duodecim 128: 1877-86.
 • Karjalainen K, Blencowe T & Lillsunde P. (2011) Substance use and social, health and safety-related factors among fatally injured drivers. Accident Analysis and Prevention 45: 731-736.
 • Impinen A, Mäkelä P, Karjalainen K, Haukka J, Lintonen T, Lillsunde P, Rahkonen O & Ostamo A. (2011) The effect of social determinants on drinking and driving. A 15-year register-based study of 81,125 suspects. Alcohol and Alcoholism 46: 721-728.
 • Karjalainen K, Lintonen T, Impinen A, Lillsunde P, Mäkelä P, Rahkonen O, Haukka J & Ostamo A. (2011) Socioeconomic determinants of drugged driving – a register-based study. Addiction 106: 1448-1459.
 • Impinen A, Mäkelä P, Karjalainen K, Rahkonen O, Lintonen T, Lillsunde P & Ostamo A. (2010) High mortality among people suspected of drunk-driving. An 18-year register-based follow-up. Drug and Alcohol Dependence 110: 80-84.
 • Karjalainen K, Lintonen T, Impinen A, Lillsunde P & Ostamo A. (2010) Poly-drug findings in drugged driving cases during 1977-2007. Journal of Substance Use 15: 143-156.
 • Karjalainen K, Lintonen T, Impinen A, Mäkelä P, Rahkonen O, Lillsunde P & Ostamo A. (2010) Mortality and causes of death among drugged drivers. Journal of Epidemiology and Community Health 64: 506-512.
 • Ojaniemi K, Lintonen T, Impinen A, Lillsunde P & Ostamo A. (2009) Trends in driving under the influence of drugs: a register-based study of DUID suspects during 1977-2007. Accident Analysis and Prevention 41: 191-196.
 • Impinen A, Rahkonen O, Ojaniemi K, Lillsunde P, Lahelma E & Ostamo A. (2008) Rattijuoppo on yhä useammin 18-vuotias. Suomen Lääkärilehti 63: 2221-2226.