Pekka Hakkarainen

Virkanimike: tutkimusprofessori
Puh: 029 524 7161
Sähköposti: [email protected]

Tutkin huumausaineiden käyttöä, huumemarkkinoita ja huumepolitiikkaa. Keskeinen tehtäväni on seurata, analysoida ja arvioida huumetilanteen kehitystä Suomessa. Yksi aihekokonaisuuteni liittyy kannabiksen käyttötapoihin, kannabiksen kotikasvatukseen ja lääkekannabikseen. Näitä teemoja käsitellään muun muassa tutkimuskonsortiossa The Global Cannabis Cultivation Research Consortium (GCCRC), johon kuuluu tutkijoita kahdeksastatoista eri maasta.

Alkoholin, huumeiden ja lääkeaineiden sekakäyttöä olen selvittänyt Suomen Akatemian rahoittamassa Making Sense of Polydrug Use: Prevalence, Use Patterns and Harms (MiksMix) -hankkeessa 2014–2018.

Tulevina vuosina keskeinen tehtäväni on johtaa strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa (3+3 vuotta alkaen 1.10.2022) tutkimuskonsortiota Ulos epätoivosta – ratkaisuja nuorten väkivaltakuolemiin, itsemurhiin ja huumekuolemiin johtavien elämänkulkujen katkaisemiseksi (Young Despair). THL:n lisäksi hankkeessa ovat mukana Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Nuorisotutkimusseura ja A-klinikkasäätiö.

Olen ollut 15 vuoden ajan vetämässä vapaamuotoista Seula-huumetutkimusseminaaria, joka kokoaa tutkijoita eri yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja muista instansseista keskustelemaan huumetutkimuksesta noin kerran kuukaudessa. Seminaari on merkittävällä tavalla tukenut alan suomalaista tutkijakoulutusta: sen yhteydestä on valmistunut 20 alan väitöskirjaa ja useita muita opinnäytteitä.

Asiantuntemus

 • huumeiden käyttö ja huumepolitiikka
 • päihde- ja riippuvuuskysymykset
 • alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden sekakäyttö
 • nuorten ennenaikaiset kuolemat

Päätehtävät

tutkimus

Koulutus

 • 2000, dosentti (sosiologia), Turun yliopisto
 • 1998, dosentti (taloussosiologia), Turun kauppakorkeakoulu
 • 1993, VTT, Turun yliopisto

Työkokemus

 • yksikönpäällikkö, THL
 • osastojohtaja, THL
 • tulosaluejohtaja, Stakes
 • ryhmäpäällikkö, Stakes
 • erikoistutkija, Stakes
 • yliassistentti, Turun yliopisto
 • apulaisprofessori, Turun kauppakorkeakoulu
 • assistentti, Turun yliopisto
 • tutkija, Alkoholitutkimussäätiö

Edustukset

huumausainepoliittisen koordinaatiotyöryhmän jäsen

Julkaisuja

Väitöskirja

Hakkarainen P: Suomalainen huumekysymys. Huumausaineiden yhteiskunnallinen paikka Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Helsinki: Alkoholitutkimus säätiön julkaisuja n:o 42, 1992.

Lisää julkaisuja

Muualla verkossa

Twitter: @HakkarainenPekk