Anne Lounamaa

Anne Lounamaa, yksikönpäällikkö, johtava asiantuntija

Virkanimike: Yksikönpäällikkö, Johtava asiantuntija
Puh: 029 524 8436
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Terveyden edistäminen
 • Tapaturmien ehkäisy
 • Terveystilastot

Päätehtävät

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikön päällikkö

Koulutus

 • 2012 Filosofian tohtori (Sosiaali- ja terveyspolitiikka), Tampereen yliopisto, Terveystieteen laitos
 • 1995 Valtiotieteen maisteri (Väestötiede), Helsingin yliopisto
 • 1985 B.Sc (Behavioral science), Yhdysvallat
 • 1979 Toimintaterapeutti

Työkokemus

 • 2014–         Yksikönpäällikkö, THL, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö
 • 2012–2013 Kehittämispäällikkö, THL, Tapaturmien ehkäisy -yksikkö
 • 2004–2011 Yksikön päällikkö, THL/KTL, Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy -yksikkö
 • 1999–2004 Projektipäällikkö, Stakes, Terveyden edistämisen kuntastrategiat -yksikkö
 • 1994–1999 Erikoissuunnittelija, Stakes, Tilastoyksikkö

 
Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)
 • ruotsi (hyvä)
 • saksa (tyydyttävä)


Edustukset

 • 12th International Injury Prevention and Safety Promotion (Safety 2016) Conference, Organisaatiokomitean puheenjohtaja (2015–2016) 
 • European Public Health Association (EUPHA), Injury prevention section, jaoksen puheenjohtaja (2014– edelleen), jaoksen hallituksen jäsen (2011– edelleen) 
 • EU/DG SANCO terveysseurannan toimivaltaisten laitosten verkosto, Suomen edustaja tapaturmat -asiantuntijaryhmä (2003–2008)
 • EU/DG SANCO tapaturmien ehkäisyohjelman väliarvioinnin suorittaneen kansainvälisen ryhmän jäsen (2002–2003)
 • EU/pääosasto V: Kansanterveysalaan kuuluneen Tapaturmien ehkäisy –toimintaohjelman komitea jäsen,  Suomen edustaja (1999–2003) 
 • NOMESCOn (Pohjoismainen terveys- ja sosiaalitilastokomitea) Tapaturma- ja väkivaltaluokitusta kehittäneen työryhmän (ARON grupp) jäsen (1995–1997)
 • Mukana yli 30 kansallisessa ministeriöiden, kuntien, projektien johtoryhmän / työryhmän työskentelyssä

Julkaisuja

Yli 100 terveysalan julkaisua (tieteelliset artikkelit, kirja-artikkelit, muut julkaisut)

Väitöskirja

Improving information systems for injury monitoring to support prevention at the local level. Opportunities and obstacles. THL Research 89/2012

Lisätietoa verkossa