Sanna Rönkä

Sanna Rönkä

Virkanimike: erityisasiantuntija
Puh: 029 524 7369
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Päihdetutkimus
 • Huumekuolemat
 • Huumeiden ongelmakäyttö
 • Huumetilastot

Päätehtävät

Koulutus

 • 2020, lähiesimiestyön ammattitutkinto, Omnia 
 • 2019, valtiotieteiden tohtori, sosiologia, Helsingin yliopisto
 • 2011, European Post-Graduate School in Addiction Research, TU Dresden
 • 2005, valtiotieteiden maisteri, sosiologia, Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • 2019–, erityisasiantuntija, THL
 • 2017–2018, erikoissuunnittelija, THL
 • 2010–2016, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
 • 2006–2009, erikoissuunnittelija, Stakes (2009 alk. THL)
 • 2005–2006, tutkija, Helsingin yliopisto

Edustukset

 • Problem Drug Use Indicator -asiantuntijaryhmä, EU:n huumevirasto EMCDDA, jäsen
 • Huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä (HEAR), THL, jäsen

Julkaisuja 

 • Rönkä, S., Karjalainen, K. & Koskinen H. (2023). Huumeiden käyttötavat ja hankintakeinot Suomessa - Eurooppalainen nettikysely huumeista 2021. Työpaperi 23/2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-120-7
 • Agardh E, Allebeck P, Skrindo Knudsen A K, Aronsson A E, Flodin P, Eikemo T A, Bangah P R,  Skogen J C,  Gissler M, Rönkä S, et al. (2023). Disease Burden Attributed to Drug use in the Nordic Countries: a Systematic Analysis for the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2019. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-023-01131-w
 • Kailanto, S. & Viskari, I. (toim.)(2023). Huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli: Toimenpide-ehdotuksia ja ohjeita käytännön toteutukseen. Ohjaus 13/2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-112-2
 • Karjalainen, K., Gunnar, T., Hakkarainen, P., Kankaanpää, A., Rönkä, S. (2023). Analysis of illicit stimulant use triangulating wastewater, general population survey and web survey data. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 40(2), 160-175.
 • López-Pelayo, H., Madero, S., Gremeaux, L., Rönkä, S., Matias, J. (2022). Synthetic Cannabinoids and Cannabis: How the Patterns of Use Differ: Results from the European Web Survey on Drugs. International Journal of Mental Health and Addiction. 
 • Partanen, A., Alho, H., Kuussaari, K., Niemelä, S., Partanen, M., Rönkä, S., Sundqvist, L., Vorma, H. (2022). Opioidikorvaushoidossa olevien määrä jatkanut kasvuaan. Suomen Lääkärilehti. 78: e32696.
 • Partanen, A., Alho, H., Kuussaari, K., Niemelä, S., Partanen, M., Rönkä, S., Schneider, T., Sundqvist, L., Vorma, H. (2022). Kuntouttavan ja haittoja vähentävän opioidikorvaushoidon toteutuksen eroja vuonna 2019. Tutkimuksesta tiiviisti 48/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
 • Partanen, A., Alho, H., Kuussaari, K., Niemelä, S., Partanen, M., Rönkä, S., Sundqvist, L., Vorma, H. (2022). Opioidikorvaushoidossa olleiden potilaiden hoitoon pääsy ja hoidon päättyminen vuonna 2019. Tutkimuksesta tiiviisti 34/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
 • Karjalainen, K., Niemelä, S., Rönkä, S. & Lintonen, T. (2022). Self-reported health problems due to prescription drug use and non-medical use of prescription drugs – a population-based study. Journal of Substance Use, 27(6), 616-622.
 • Kailanto, S. & Viskari, I. (toim.)(2022). Huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli: Suosituksia huumekuolemien ehkäisemiseksi. Työpaperi 6/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
 • Rönkä, S. & Karjalainen, K. (2021). Eurooppalainen nettikysely huumeista: Tuloksia pilottikyselystä 2018. Tutkimuksesta tiiviisti 77/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
 • Warpenius, K.(toim.)(2021). Alkoholi-, tupakka-, huumausaine- ja rahapelitilanne Suomessa: Päihde- ja riippuvuusstrategian taustaselvitys. Työpaperi 4/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Rönkä, S. & Markkula, J. (toim.)(2020). Huumetilanne Suomessa 2020. Raportti 12/2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Rönkä, S., Brummer-Korvenkontio, H., Gunnar, T., Hakkarainen, P., Kailanto, S., Karjalainen, K., Kriikku, P., Kuussaari, K., & Partanen, A. (2020). Katsaus ajankohtaiseen huumetilanteeseen - Huumeiden käyttö ja haitat ovat kasvaneet 2000-luvulla merkittävästi. Tutkimuksesta tiiviisti 33/2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Rönkä, S. & Markkula J. (toim.)(2020). Huumausainepolitiikan vaikuttavat keinot, sovellettavuus Suomeen ja suositukset. THL:n selvitysraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Rönkä, S. & Niemelä, S. (2020). Huumekuolemia voidaan ehkäistä. Duodecim; 136:851–3.
 • Rönkä, S., Ollgren, J., Alho, H., Brummer-Korvenkontio, H., Gunnar, T., Karjalainen, K., Partanen, P., & Väre, T. (2020). Amfetamiinien ja opioidien ongelmakäytön yleisyys Suomessa vuonna 2017. Duodecim, 136(8), 927–35.
 • Rönkä, S. (2019). Huumeiden käyttäjien kuolemat Suomessa: Monimenetelmäinen tutkimus lääkkeellistymisen, sosiaalisen huono-osaisuuden ja huumeiden käyttökontekstien näkökulmasta. Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja 107. Helsingin yliopisto.
 • Kainulainen, H., Savonen, J. & Rönkä, S. (toim.)(2017). Vanha liitto – Kovien huumeiden käyttäjät 1960–70-lukujen Helsingistä. SKS:n toimituksia 1433. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Rönkä, S., Karjalainen, K., Martikainen, P. T., & Mäkelä, P. (2017). Social determinants of drug-related mortality in a general population. Drug and Alcohol Dependence, 181, 37-43.
 • Rönkä, S. & Katainen, A. (2017). Non-medical use of prescription drugs among illicit drug users: A case study on an online drug forum. International Journal of Drug Policy, 39, 62-68.
 • Partanen, A., Alho, H., Forsell, M., Kotovirta, E., Kuussaari, K., Mäkelä, N., Rönkä, S., Selin, J. & Vorma, H. (2017). Opioidikorvaushoito on laajentunut ja monimuotoistunut. Suomen Lääkärilehti, 72, 50–52, 2981–2985.
 • Rönkä, S., Karjalainen, K., Vuori, E., & Mäkelä, P. (2015). Personally prescribed psychoactive drugs in overdose deaths among drug abusers: A retrospective register study. Drug and Alcohol Review, 34(1), 82–89.
 • Ollgren, J., Forsell, M., Varjonen, V., Alho, H., Brummer-Korvenkontio, H., Kainulainen, H., Karjalainen, K., Kotovirta, E., Partanen, A., Rönkä, S., Seppälä, T. & Virtanen, A. (2014). Amfetamiinien ja opioidien ongelmakäytön yleisyys Suomessa 2012. Yhteiskuntapolitiikka. 79, 5, 498–508.
 • Lintonen, T., Konu, A., Rönkä, S. & Kotovirta, E. (2014). Drugs foresight 2020: a Delphi expert panel study. Substance abuse treatment, prevention and policy. 9, 18.

Lisää Sanna Röngän julkaisuja