Anne Salonen

Anne Salonen

Virkanimike: Tutkimuspäällikkö
Puh: 029 524 8125
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Rahapelaaminen
 • Rahapeliongelmat, rahapelihaitat
 • Väestötutkimukset, kyselytutkimukset
 • Rahapelaamisen ongelmallisuuden mittaaminen

Päätehtävät

 • Suomalaisten rahapelaaminen 2015 & 2019 väestötutkimus, vastuututkija/projektipäällikkö
 • Rahapelikysely 2016–2017, vastuututkija
 • Asiantuntijatehtävät

Koulutus

 • 2017, dosentti (kansanterveystiede), Itä-Suomen yliopisto
 • 2010, Terveystieteiden tohtori, Tampereen yliopisto
 • 2005, Terveystieteiden maisteri, hoitotiede, opettajan koulutusohjelma, Tampereen yliopisto
 • 1994, sairaanhoitaja, lastensairaanhoito, Kätilöopisto

Työkokemus

 • 2021– Tutkimuspäällikkö, THL, rahapelaaminen ja rahapelihaitat
 • 2012–2021 Erikoistutkija, THL, rahapelitutkimus
 • 2012– Erikoistutkija, THL, rahapelitutkimus
 • 2011–2012 Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatutkimuksen instituutti, tutkijakollegium
 • 2010–2011 Erikoistutkija, THL, lasten ja perheiden palvelut
 • 2007–2010 Tutkija/tutkijakoululainen, Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu
 • 2005–2006 Apurahatutkija/tutkija, Tampereen yliopisto
 • 2002–2007 Osastonhoitajan sijainen / apulaisosastonhoitaja, HUS, LNS
 • 1999–2002 Sairaanhoitaja, HUS, LNS
 • 1997–1998 Tutkimushoitaja, HYKS, Lastenklinikka
 • 1995–1996 Sairaanhoitaja, HYKS, Lastenklinikka
 • 1993–1994 Sairaanhoitaja/hoitaja/hoitoapulainen, Helsingin kaupunki, Sofianlehto

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (hyvä)
 • ruotsi (tyydyttävä)

Käynnissä olevat projektit

 • 2012–, Suomalaisten rahapelaaminen väestökyselyt
 • 2016–, Rahapelikysely 

Sidonnaisuudet

 • Palkkatyö rahapelihaitat -tiimissä, 
  Suomalaisten rahapelaaminen –tutkimus ja Rahapelikysely: rahoittajana STM (Arpajaislaki §52).
 • Rahapelien toimeenpanosta aiheutuvien haittariskien ja haittojen arviointiryhmän jäsen (hankenumero STM063:00/2016), STM, toimikausi 18.10.2016–31.12.2018, 1.1.2019–31.12.2020 (STM132:00/2018) ja 1.1.2021–31.12.2022 (STM180:00/2020). Työ on osa THL:n rahapelihaitat perustyötä, ei erillistä palkkiota
 • Rahapelihaittojen seurantaa ja sen mittareita määrittelevä työryhmä jäsen, STM toimikausi 1.5.2019–31.3.2021 (STM/1328/2019). Työ oli osa THL:n rahapelihaitat perustyötä, ei erillistä palkkiota.
 • Asiantuntijaryhmän jäsen, the Low-Risk Gambling Guidelines Scientific Working Group, the Canadian Centre on Substance Abuse (CCSA).
 • 2019–2021. Hing, N., Rockloff, M., Browne, M., Russell, A., Dowling, N., Stevens, M., King, D., Greer, N., Merkouris, S., Rawat, V., Woo, L., & Salonen, A. Interactive gambling. Gambling Research Australia, RTF 18-0470.

Julkaisuja 

Väitöskirja/Lisensiaattityö

Tieteellisiä artikkeleita

Kirja-artikkelit

 • Salonen A. Luku 7. Mitä tiedetään rahapelaamisen yleisyydestä? Teoksessa Suomalaisen rahapelaamisen tilannekatsaus 2017, toim. Johanna Järvinen-Tassopoulos. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy, Helsinki 2018.
 • Salonen A. Luku 8. Kuinka paljon rahaa peleissä liikkuu? Teoksessa Suomalaisen rahapelaamisen tilannekatsaus 2017, toim. Johanna Järvinen-Tassopoulos. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy, Helsinki 2018.
 • Salonen A & Järvinen-Tassopoulos J. Luku 10. Mitä tiedetään rahapeliongelmista ja -haitosta? Teoksessa Suomalaisen rahapelaamisen tilannekatsaus 2017, toim. Johanna Järvinen-Tassopoulos. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy, Helsinki 2018.
 • Castrén Sari ym. (2015) Psykologisten tekijöiden vaikutus rahapeliongelman kehittymiseen. Teoksessa Alho H, Heinälä P, Kiianmaa K, Lahti T, Murto A (toim.) Rahapeliriippuvuus. Kustannus Oy Duodecim 60-2.
 • Castrén, Sari & Salonen, Anne (2015) Mittarit rahapeliongelman tunnistamisen tukena. Teoksessa Alho H, Heinälä P, Kiianmaa K, Lahti T, Murto A (toim.) Rahapeliriippuvuus. Kustannus Oy Duodecim 84.
 • Castrén, Sari & Salonen, Anne (2015) Rahapeliongelman seulontaan hoitotilanteissa soveltuvat lyhyet mittarit. Teoksessa Alho H, Heinälä P, Kiianmaa K, Lahti T, Murto A (toim.) Rahapeliriippuvuus. Kustannus Oy Duodecim 88-7.
 • Castrén, Sari & Salonen, Anne (2015) Rahapeliongelman tarkempaan arviointiin ja väestötutkimuksiin soveltuvat mittarit. Teoksessa Alho H, Heinälä P, Kiianmaa K, Lahti T, Murto A (toim.) Rahapeliriippuvuus. Kustannus Oy Duodecim 87-91.
 • Haapio M ym. (2000) Vastasyntyneen kivunhoito. Teoksessa E.Sailo & A-M. Vartti (toim.) Kivunhoito. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi, 149-63. 

Lehtiartikkelit 

Työraportit   

Blogeja 

 Tiedotteita 

Huomionosoitukset

Kansainvälinen osallistuminen

 • 2019–2021. Hing, N., Rockloff, M., Browne, M., Russell, A., Dowling, N., Stevens, M., King, D., Greer, N., Merkouris, S., Rawat, V., Woo, L., & Salonen, A. Interactive gambling. Gambling Research Australia, RTF 18-0470 ($1,042,486).
 • 2018–, International Think Tank on Gambling Research, Policy and Practice
 • 2017–2021, Asiantuntijaryhmän jäsen, the Low-Risk Gambling Guidelines Scientific Working Group, the Canadian Centre on Substance Abuse (CCSA).
 • 2017–, Suunnittelutyöryhmän jäsen, Pan-Nordic Nordic Gambling Surveys, Nordic Network
 • 2014–, AFINet, Addiction and the family, International Network

Lisätietoa verkossa