Susanna Raulio

Susanna Raulio.

Nimi: Susanna Raulio 
Virkanimike: Erikoistutkija
Puh:  029 524 8574
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • ruokapalvelut
 • terveys- ja hyvinvointierojen sosioekonomiset determinantit, erityisesti ruokatottumukset ja ravitsemus
 • ravitsemussuositukset

Päätehtävät

 • ruokapalveluiden kehittäminen ja seuranta, asiantuntija- ja tutkimustehtävät
 • Elintavat ja ravitsemus -aihesivuston aihekoordinaattori
 • ravitsemuspolitiikkatehtävät
 • Best-ReMaP-hankkeen työpaketti 7
 • Ruoka-askel -hankkeen asiantuntija- ja tutkimustehtävät

Koulutus

 • 2011, filosofian tohtori, kansanterveystiede, Helsingin yliopisto
 • 1999, elintarviketieteiden maisteri, ravitsemustiede, Helsingin yliopisto
 • 2016, johtamisen erikoisammattitutkinto, Omnia aikuisopisto

Työkokemus

 • 2012–, erikoistutkija, THL
 • 2002–2011, tutkija, THL
 • 1999–2002, suunnittelija, Elintarvikevirasto

Käynnissä olevat projektit

 • Joukkoruokailun kehittäminen ja seuranta
 • Best-ReMaP -hanke (työpaketti 7) (EU)
 • Ruoka-askel -hanke (Suomen Akatemia)
 • Kattava kouluruoka ja välkyt välipalat -hanke (VNK)
 • Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksen päivitystyö (VRN)

Edustukset

 • Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositustyöryhmä (VRN) 
 • Ravitsemusasiantuntija-lehden neuvottelukunta
 • VRN:n Kunta- ja maakuntaopas -työryhmä 
 • VRN:n sidostyöryhmä 
 • MMM:n Elintarvikelainsäädännön ja valvonnan jaoston alainen kuluttajainformaatio -työryhmä
 • MMM:n Elintarvikelainsäädännön ja valvonnan jaoston alainen ravitsemus-työryhmä
 • Sosiaalilääketieteen yhdistys ry:n hallitus
 • Ammattikeittiöosaajat ry:n johtokunta

Julkaisuja 

Väitöskirja

Raulio Susanna (2011). Lunch eating patterns and their social and work-related determinants. Study of Finnish employees. THL Research 68/2011. Helsinki.

Tieteelliset artikkelit

Monografiat

Yleistajuiset julkaisut 

 • Raulio S, Lyytikäinen A. Etätyö muuttaa arjen ruokarutiineja. THL blogi 2021.
 • Tilles-Tirkkonen T, Jalkanen H, Laitinen A, Paronen E, Huhtala M, Jämsén P, Raulio S, Rautiainen T, Rantakari N. Policy Brief: Tulevaisuuden kouluruokailu – Vahvempaa yhteistyötä ja tasavertainen mahdollisuus välipaloihin (pdf 737 kB). Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 8/2021.
 • Lyytikäinen A, Raulio S. Koululaisten ja opiskelijoiden ravitsemus. Duodecim terveyskirjasto.
 • Sarlio S, Lyytikäinen A, Raulio S, Virtanen S. Ravitsemussitoumusjärjestelmällä laadukkaampaa ruokaa ja vastuullisia toimintatapoja. Kohti terveellistä ja kestävää ruokavaliota. Duodecim 2020;136:117–9.
 • Tanja Tilles-Tirkkonen, Henna Jalkanen, Aija Laitinen ja Susanna Raulio: Koulupäivän aterioilla kohti terveyttä - Miten toteutuu ravitsemuksellisesti riittävä kouluateria? Blogi: Tieto käyttöön!, 2020.
 • Raulio S, Mäki P, Ikonen R. Aamupala ja koululounas antavat puhtia koulutyöhön – tutuista asioista on hyvä muistuttaa. THL blogi 2020.
 • Mäki P, Raulio S, Kuusipalo H. Elintarvike- ja kaupan alalla avaimet lasten hyvän ravitsemuksen edistämiseen. THL blogi 2020.
 • Kivelä A, Kuusipalo H, Raulio S. Luonnon monimuotoisuus ja ihmisen terveys kulkevat käsi kädessä. THL blogi 2019.
 • Kivelä A, Kuusipalo H, Raulio S, Paloniemi R, Koskela I-M, Kaljonen M, Lahti L, Silvennoinen K, Virtanen S, Haahtela T. Luonnosta terveyttä lapsille. Ravitsemusasiantuntija 3/2019.
 • Raulio S. Laadukkaampaa ruokaa ja parempaa terveyttä ikääntyneille – indikaattoreita päätöksen teon tueksi. Ravitsemusasiantuntija 1/2019.
 • Raulio S, Mäki P, Kuusipalo H. Kaikki syömään, koululounas on katettu! THL blogi 2018.
 • Kuusipalo H, Raulio S, Mäki P. Energiajuomistako energiaa? – Vastuu lasten terveydestä ja jaksamisesta on aikuisilla. THL blogi 2018.
 • Raulio S. Kouluruoka maistumaan yhteistyöllä. Ravitsemusasiantuntija 4/2018.
 • Raulio S. Kouluruokailun kehittäminen vaatii yhteistyötä. Ravitsemuskatsaus 2/2018.
 • Raulio S, Tapanainen H, Kuusipalo H, Virtanen S. Mitä löytyy koululaisten tarjottimilta? Tutkimuksesta tiiviisti 21, syyskuu 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
 • Raulio S, Nelimarkka K, Tapanainen H, Kuusipalo H. Koulujakelu. Ravitsemusasiantuntija 2/2018.
 • Raulio S, Erlund I, Männistö S, Sarlio-Lähteenkorva S, Tapanainen H, Sundvall J, Vartiainen E, Virtanen S. FINRISKI -tutkimus: Työikäisten suomalaisten D-vitamiinitasot nousseet. Tutkimuksesta tiiviisti 32, lokakuu 2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
 • Laatikainen T, Mäki P, Raulio S. Palasteltaisiinko terveyden edistämisen tavoitteet? THL blogi 2017.
 • Raulio S. Ruokapalvelut terveellisen ruokailuympäristön mahdollistajana. Ravitsemusasiantuntija 3/2017.
 • Raulio S. Kasvisten ja hedelmien kulutuksessa positiivinen suuntaus. Elintarvike ja terveys 3/2017.
 • Mäki P, Raulio S, Männistö S, Kuusipalo H, Laatikainen T. Syödään ja opitaan yhdessä - uudistetut kouluruokailusuositukset. Kotitalous-lehti 1/2017.
 • Mäki P, Jousilahti P, Männistö S, Raulio S, Ståhl T, Laatikainen T. Kunta päättää: Ravitsemus, liikunta ja lihavuuden ehkäisy kuntalaisten arjessa. THL – Päätösten tueksi 1/2017
 • Raulio S, Tapanainen H, Männistö S, Valsta L, Vartiainen E, Virtanen S. Ravitsemuksessa eroja koulutusryhmien välillä – Finravinto 2012 -tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 26, joulukuu 2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
 • Roivas K, Raulio S, Laatikainen T, Saarela A-M, Kantala J, Ahtiainen R. ”Tää on päivän pääateria” Lounasruoalla edistetään terveyttä ja hyvinvointia. AmmattikeittiöOsaaja 4/2016.
 • Mäki P, Raulio S, Männistö S, Borodulin K, Laatikainen T. Haaste toimijoille – voidaanko yhteistyöllä kaventaa väestöryhmien välisiä eroja lihavuuden yleisyydessä? Ravitsemusasiantuntija 3/2016.
 • Raulio S, Mertanen E. Eriarvoisuus joukkoruokailussa. Ravitsemusasiantuntija 3/2016.
 • Ovaskainen M-L, Männistö S, Tapanainen H, Raulio S, Virtanen SM, Peltonen M. Aikuisten ruokavaliossa tarvitaan terveyttä edistäviä muutoksia. Tutkimuksesta tiiviisti 35, marraskuu 2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. 
 • Mäki P, Tammelin T, Raulio S, Laatikainen T. Ravinnosta ja liikunnasta koululaisille terveyttä ja hyvinvointia. LIITO-lehti 4/2015. 
 • Raulio S. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa kouluruokailua. Elintarvike ja Terveys 2014;28(1):16–9.
 • Raulio S, Ovaskainen M-L, Laatikainen T, Männistö S, Vartiainen E, Virtanen S. Tyydyttyneen rasvan saanti suomalaisilla aikuisilla: Finravinto 2012 -tutkimus. Tutkimuksesta tiiviisti 11/2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
 • Vartiainen E, Laatikainen T, Tapanainen H, Ovaskainen M, Raulio S, Virtanen S. Vähähiilihydraattinen ruokavalio ja veren kolesteroli. Tutkimuksesta tiiviisti 1/2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
 • Raulio S. Finravinto 2012 -tutkimus – Suomalaisten ruokavaliossa monenlaisia muutoksia. Ravitsemuskatsaus 2013;(2):10–1. 
 • Raulio, S, Ovaskainen M-L, Tapanainen H, Paturi M, Virtanen S, Helldán A. Ruokavalio entistä rasvaisempi, kovan rasvan osuus kasvanut - Finravinto 2012 -tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 4, lokakuu 2013. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
 • Raulio S. Henkilöstöravintolassa nautittu lounas tukee terveellisiä ruokavalintoja. Espoo Catering: Uutisia Sinulle 2013;(1):7–8.
 • Kara A, Mertanen E, Raulio S. Ruokapalveluiden kilpailuttaja: osaatko vaatia ravitsemuslaatua? AmmattikeittiöOsaaja 2013;1:28–30.
 • Raulio S. Lämmintä ruokaa työpaikalla – henkilöstöravintoloiden käyttö ja käyttäjät. Ravitsemuskatsaus 2011;(2):29.
 • Raulio S. Henkilöstöravintola - useiden etuoikeus, harvempien hyödyntämä. Bolus 2011;(3):10–3.
 • Vikstedt T, Raulio S, Prättälä R. Ruoan ravitsemuslaatu harvoin kriteerinä julkisissa ruokapalvelu- ja elintarvikehankinnoissa. AmmattikeittiöOsaaja 2011;(3):16–7.
 • Raulio S. Lämmintä ruokaa työpaikalla ja koulussa, ruokapalveluiden käyttö ja käyttäjät. Elintarvike ja terveys 2008;22 (5-6):22–5.
 • Raulio S. Suomalaisten työaikainen ateriointi. Fidalainen 2008;(3):10
 • Raulio S. Kouluruoka maistuu useimmille – syömättömyys yhteydessä nuorten elintapoihin ja kouluviihtyvyyteen. Kansanterveys 2008(2):21.
 • Raulio S. Kouluruoan syömättä jättäminen yhteydessä nuorten elintapoihin ja kouluviihtyvyyteen. Ravitsemuskatsaus 2007(2):16–7.
 • Raulio S. Lämmin ateria työpaikalla. Hiidenkivi 2007(6):11–3.
 • Raulio S. Laadukasta lounasruokaa kaikille. Kansanterveys 2007(2):25.
 • Raulio S. Laadukas lounas jokaiselle. Työ Terveys Turvallisuus 2006(12):46.
 • Prättälä R, Raulio S. Eating outside home. In:Nutrition in Finland. National Public Health Institute, Helsinki 2006.pp.21–2.
 • Raulio S. Joukkoruokailun seurantaa – miksi ja miten? Henkilöstöravintoloissa syödään usein ja valitaan terveellistä ruokaa. Kotitalous 2005;(4):13.
 • Raulio S. Elintarvikkeiden täydentäminen – kansanterveyden vai myynnin edistämistä? Elintarvike ja terveys 2005;(1):48–53.
 • Raulio S. Korkeasti koulutetut lounastavat yleisemmin henkilöstöravintolassa. Kehittyvä Elintarvike 2004;(2):46–7.
 • Raulio S. Ajankohtaista tietoa työaikaisesta ruokailusta. Työterveyslääkäri 2004;(1):58–9.
 • Raulio S. Kuka täydennettyjä elintarvikkeita käyttää ja miksi? KAARI pellolta pöytään 2003;(3):25.
 • Raulio S. Suomalaisten ruoka on riittävän rautaista. KAARI pellolta pöytään 2002;(6):21.
 • Raulio S. Elintarvikkeiden täydentäminen raudalla – mallinnettu saanti suomalaisilla aikuisilla. Elintarvikeviraston julkaisuja 7/2002. 
 • Raulio S. Täydennetyt elintarvikkeet – kuka niitä tarvitsee? Kunnallislääkärilehti 2002;17(5):27–9.
 • Raulio S. Suomalaisruoka sisältää riittävästi foolihappoa. KAARI pellolta pöytään 2002;(2):20–1.
 • Raulio S. Kasvisterolien mallinnettu saanti suomalaisilla aikuisilla. Elintarvikevalvonta 2001;(6):15–6.
 • Raulio S. Kalsiumia mehuista, leivästä ja karamelleista – miten arvioida kokonaissaantia? Kehittyvä Elintarvike 2001;5:8–9 (korjaus Kehittyvä Elintarvike 2001;6:34).
 • Nurttila A, Raulio S. Liian vähän – liikaa – sopivasti? - miten arvioida ravitsemuksellista täydentämistä? Elintarvikevalvonta 2001(4):8–11. 
 • Raulio S. Tuoretta tietoa suomalaisten ravitsemuksesta – neljäs ravitsemuskertomus ilmestyi. Elintarvikevalvonta 2001(2):24–5.

Lisätietoa verkossa

LinkedIn
Twitter