Pia Mäkelä


Virkanimike: tutkimusprofessori
Puh: 029 524 7159
Sähköposti: [email protected]

Tutkin suomalaisten alkoholinkäyttöä, kuten juomatapojen ja alkoholinkäytön seurausten muuttumista sekä alkoholipolitiikan keinoja vähentää haittoja. Tällaisella tutkimustiedolla on ollut paljon kysyntää tietoon perustuvassa päätöksenteossa.

Teen yhteistyötä erityisesti oman yksikön muiden tutkijoiden kanssa, mutta myös muun muassa Helsingin yliopiston ja pohjoismaisten ja kauempaa tulevien tutkijoiden kanssa.

Pidän merkittävimpänä saavutuksenani työssäni sitä, että olen voinut tutkimustiedon avulla monipuolisesti vastata niihin tiedontarpeisiin, joita päättäjillä on ollut alkoholipoliittisessa päätöksenteossa. Yksittäisistä julkaisuista nostaisin esiin Suomi juo -kirjan (2010) ja sen seuraajan, Näin Suomi juo -kirjan (2018).

Minua inspiroi tutkijana se, että näen tutkimustulosteni olevan hyödyllisiä erilaisille kohderyhmille, kuten alkoholiongelmien seurausten parissa työskenteleville tai niitä ehkäisemään pyrkiville ammattilaisille tai päättäjille.

Asiantuntemus

 • alkoholin käyttö, juomatavat, juomiskulttuuri
 • alkoholinkäytön seuraukset Suomessa
 • alkoholipolitiikka

Päätehtävät

 • Juomatapatutkimus
 • alkoholinkäytön, sen seurausten ja alkoholipolitiikan seuranta
 • alkoholikysymyksiin liittyvä viestintä- ja vaikuttamistyö

Koulutus

 • 2005, dosentti (sosiologia), Helsingin yliopisto
 • 1999, VTT, sosiologia/väestötiede, Helsingin yliopisto
 • 1994, VTM, sosiologia/väestötiede, Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • 2017–, tutkimusprofessori, THL
 • 1999–2017, erikoistutkija, THL (aiemmin STAKES)
 • 2012–2016, yksikön päällikkö, THL
 • 1994–1999, tohtoriopiskelija, Helsingin yliopisto

Edustukset

 • Addiction-lehden vanhempi toimittaja
 • Alkoholitutkimussäätiön hallituksen jäsen
 • The Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol -yhdistyksen koordinoivan komitean jäsen.

Julkaisuja

Lisää Pia Mäkelän julkaisuja

Väitöskirja/Lisensiaattityö

Mäkelä P. Alkoholiin liittyvät kuolemat. Yleisyys ja yhteys sukupuoleen ja sosioekonomiseen asemaan [Alcohol-related deaths. Incidence and connection to sex and socioeconomic status]. Stakes, tutkimuksia 105, Helsinki 1999.

Lisätietoa verkossa

Twitter: @pia_makela