Katri Kilpeläinen

Nimi: Katri Kilpeläinen 
Virkanimike: Kehittämispäällikkö
Puh: +358 29 524  8912
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE)
 • Väestön hyvinvoinnin ja terveyden seuranta
 • Hyvinvointijohtaminen
 • Hyvinvointikertomukset
 • Indikaattorit, tilastot
 • Tiedolla johtaminen
 • Kehittämishankkeiden koordinointi ja johtaminen
 • Väestön terveyshaastattelututkimukset
 • Väestön terveystarkastustutkimukset
 • Työhyvinvointi
 • Kansainvälinen yhteistyö

Päätehtävät

 • Hyvinvointijohtamisen tuki hyvinvointialueille ja kunnille (mm. tilastotietoa, konkreettisia työkaluja, tiedon tulkintaa, vaikuttavia menetelmiä, tiedon hyödyntämisen vinkkejä, hyvinvointikertomustyön tukea, ideoita johtamisen rakenteista, terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä). Tavoitteena on auttaa heitä vähentämään sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta alueella/kunnassa. 
 • Hyvinvoinnin ja terveyden seurantaan liittyvät asiantuntijatehtävät 
 • Lakisääteisen hyvinvointikertomuksen vähimmäistietosisältö
 • Valtakunnallisen strategisen ohjauksen ja johtamisen tiedon työryhmän asiantuntijasihteeristö

Koulutus

 • 2004, Terveystieteiden maisteri, Jyväskylän yliopisto
 • 1999, Fysioterapeutti (AMK), Saimaan ammattikorkeakoulu

Työkokemus

 • 2014 – Kehittämispäällikkö (Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • 2010 – 2014, Projektikoordinaattori, European Health Examination Survey Joint Action (EHES), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • 2004 – 2010, Projektikoordinaattori, European Community Health Indicators and Monitoring (ECHIM), Kansanterveyslaitos (KTL)

Kielitaito

 • suomi 
 • englanti 
 • ruotsi 
 • saksa 

Lisätietoa verkossa