Sari Niinistö

Sari Niinistö

Virkanimike: Erikoistutkija
Puh: 029 524 7249
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Lapsiperheiden ravitsemus ja ravitsemussuositukset 
 • Ravitsemusepidemiologinen tutkimus ja ruoankäyttötutkimukset
 • Varhaisen ravitsemuksen yhteydet tyypin 1 diabetekseen
 • Terveyden edistäminen ja kestävä kehitys 

Päätehtävät

 • Tutkimustehtävät lasten immuunivälitteisten syitä selvittävissä ja terveyden edistämisen tutkimushankkeissa
 • Vetäjä Ruoka-askel-hankkeen työpaketissa 3 (lasten ravitsemuksen mittaaminen ja tutkimuskyselyt) 
 • Vetäjä Nuorten ravitsemusseurannan esitutkimuksessa 
 • Asiantuntijatehtävät THL:n ravitsemus- ja terveystiimissä
 • Kansallisen lapsiperheiden ravitsemuksen edistämisen –ryhmän asiantuntijasihteeri
 • Kaupallisen vauvojen ruokintaan liittyvän aineiston tarkastus
 • Viestinnälliset tehtävät: esim. lapsiperheiden ravitsemussuosituksien jalkauttaminen

Koulutus

 • 2020-, Terveyspsykologian erikoistumisopinnot (30op, Itä-Suomen yliopisto), arvioitu päättymisaika 2022
 • 2019, Lähiesimiestyön ammattitutkinto, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • 2015, Filosofian tohtori, ravitsemusepidemiologia, Helsingin yliopisto
 • 2003, Elintarviketieteiden maisteri, ravitsemustiede, Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • 2011-, erikoistutkija, THL
 • 2003-2010, tutkija, THL/Tohtoriopiskelija, HY
 • 2002, tutkimusassistentti, TRIGR-tutkimus, THL
 • 2002, tutkimusassistentti, ANTO-tutkimus, HY

Käynnissä olevat projektit

 • 2021- Ruoka-askel 
 • 2021- Nuorten ravitsemuseurannan esitutkimus
 • 2020-, HUS-tutkimusyhteistyö eMoM GDM –raskausdiabeteksen hoitointerventiohankkeessa 
 • 2017-, HUS-tutkimusyhteistyö Helsinki Birth Cohort –hankkeessa, ravitsemuskysely- ja interventiomenetelmän kehittäminen
 • 2016-, TEDDY–tutkimus (The Environmental Determinants of Diabetes in the Young Study)
 • 2016-, TRIGR Divia–tutkimus (Effect of early diet and virus infections on immune regulation and the development islet autoimmunity -Trial to Reduce IDDM in the Genetically at Risk
 • 2003 -, Diabeteksen ennustaminen ja ehkäisy -tutkimus (DIPP) / DIPP Novum
 • DiabImmune-tutkimus 
 • Early Dietary Intervention and Later Signs of Beta-Cell Autoimmunity Study (EDIA)
 • Aiempia tutkimuksia: mm. Imetysselvitys 2019, Luontoaskel hyvinvointiin, Hyvinvointia perheille (HYPE) 

Edustukset

 • 2021-, THL:n Lasten ja nuorten horisontaalityön tukiryhmän jäsen
 • 2020-, Kansallisen lapsiperheiden ravitsemuksen edistämisen työryhmän asiantuntijasihteeri
 • 2020-, Maa- ja metsätalousministeriön lastenruokien uudistuvaa EU-lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän jäsen
 • 2020-, THL:n Lapset, nuoret ja perheet -yhteistyöverkoston jäsen
 • 2015-, TEDDY–tutkimuksen ravintokomitean jäsen
 • 2011-, Sydänmerkki-asiantuntijaryhmän jäsen; Suomen Sydänliitto

Sidonnaisuudet

Ei sidonnaisuuksia

Julkaisuja

Väitöskirja

Niinistö S. Dietary fatty acids and vitamin D during early life and the risk of type 1 diabetes. Väitöskirja. Unigrafia, Helsinki 2014.

Tieteelliset artikkelit

Miettinen ME, Honkanen J, Niinistö S, Vaarala O, Virtanen SM, Knip M; DIABIMMUNE Study Group. Breastfeeding and circulating immunological markers during the first 3 years of life: the DIABIMMUNE study. Diabetologia 2022;65(2):329-335. 

Koivusaari K, Syrjälä E, Niinistö S, Ahonen S, Åkerlund M, Korhonen TE, Toppari J, Ilonen J, Kaila M, Knip M, Alatossava T, Veijola R, Virtanen SM. Consumption of differently processed milk products and the risk of asthma in children. Pediatr Allergy Immunol 2022;33(1):e13659.

Niinistö S, Erlund, I, Lee, H-S, Uusitalo U, Salminen I, Andrén Aronsson C, et al: Children’s erythrocyte fatty acids are associated with the risk of islet autoimmunity. Scientific Reports 2021;11:3627.

Johnson RK, Tamura R, Frank N, Uusitalo U, Yang J, Niinistö S, Andrén Aronsson C, Ziegler AG, Hagopian W, Rewers M, Toppari J, Akolkar B, Krischer J, Virtanen SM, Norris JM; TEDDY Study Group. Maternal food consumption during late pregnancy and offspring risk of islet autoimmunity and type 1 diabetes. Diabetologia 2021 Jul;64(7):1604-1612. 

Tuokkola J, Lamminsalo A, Metsälä J, Takkinen HM, Tapanainen H, Åkerlund M, Niinistö S,et al. Maternal antioxidant intake during pregnancy and the development of cows' milk allergy in the offspring. Br J Nutr. 2021;28;125:1386-1393. 

Hakola L, Erlund I, Cuthbertson D, Miettinen ME, Autio R, Nucci AM, Härkönen T, Honkanen J, Vaarala O, Hyöty H, Knip M, Krischer JP, Niinistö S, Virtanen SM; TRIGR Investigators. Serum fatty acids and risk of developing islet autoimmunity: A nested case-control study within the TRIGR birth cohort. Pediatr Diabetes. 2021 Jun;22(4):577-585. 

Mattila M, Hakola L, Niinistö S, Tapanainen H, Takkinen HM, Ahonen S, Ilonen J, Toppari J, Veijola R, Knip M, Virtanen SM. Maternal Vitamin C and Iron Intake during Pregnancy and the Risk of Islet Autoimmunity and Type 1 Diabetes in Children: A Birth Cohort Study. Nutrients. 2021 Mar 13;13(3):928. 

Hakola L, Erlund I, Cuthbertson D, Miettinen ME, Autio R, Nucci A, et al: Serum Fatty Acids and Risk of Developing Islet Autoimmunity: A Nested Case-Control Study Within the TRIGR Birth Cohortss. Pediatr Diabetes. 2021 Feb 5. doi: 10.1111/pedi.13189. Epub ahead of print.

Lamminsalo A, Metsälä J, Takkinen HM, Tapanainen H, Åkerlund M, Niinistö S, Toppari J, Ilonen J, Veijola R, Knip M, Kaila M, Virtanen SM. Maternal energy-adjusted fatty acid intake during pregnancy and the development of cows' milk allergy in the offspring. Br J Nutr. 2021 Nov 12:1-8. 

Mattila M, Niinistö S, Takkinen HM, Tapanainen H, Reinivuo H, Åkerlund M, Suomi J, Ahonen S, Ilonen J, Toppari J, Knip M, Veijola R, Virtanen SM. Maternal Nitrate and Nitrite Intakes during Pregnancy and Risk of Islet Autoimmunity and Type 1 Diabetes: The DIPP Cohort Study. J Nutr. 2020 Nov 19;150(11):2969-2976. doi: 10.1093/jn/nxaa250. 

Miettinen ME, Niinistö S, Honkanen J, Erlund I, Knip M, Virtanen SM. The role of vitamin D in the aetiology of type 1 diabetes. Reply to Korsgren O [letter]. Diabetologia 2020 (First Publication: 31 March 2020).

Koivusaari K, Syrjälä E, Niinistö S, et al. Consumption of differently processed milk products in infancy and early childhood and the risk of islet autoimmunity. Br J Nutr. 2020;1-8. 

Miettinen M, Niinistö S, Erlund I, Cuthbertson D, Nucci AM, Honkanen J, Vaarala O, Hyöty H, Krischer JP, Knip M, Virtanen SM, TRIGR Investigators. Serum 25-hydroxyvitamin D concentration in childhood and risk of islet autoimmunity and type 1 diabetes: the TRIGR nested case–control ancillary study. Diabetologia 2020;63:780-787

Mattila, M., Erlund, I., Lee, H, Niinistö S ym. Plasma ascorbic acid and the risk of islet autoimmunity and type 1 diabetes: the TEDDY study. Diabetologia 63, 278–286 (2020) 

Suomi J, Tuominen P, Niinistö S, Virtanen SM., Savela K. Dietary heavy metal exposure of Finnish 1-year-olds. AIMS Agriculture and Food 2019; 4(3): 778-793. 

Suomi J, Tuominen P, Niinistö S, Virtanen SM, Savela K. Dietary heavy metal exposure of Finnish children of 3 to 6 years. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 2018 Jul;35(7):1305-1315

Niinistö S, Hakola L, Miettinen M, Virtanen S. Varhainen ravitsemus vaikuttaa tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen. Katsaus. Duodecim 2018; 134:1577-84.

Koivusaari K, Niinistö S, Takkinen H-M, Åkerlund M, Korhonen T, Ahonen S, Toppari J, Ilonen J, Veijola R, Knip M, Alatossava T, Virtanen SM. A novel processing-based classification and conventional food grouping to estimate milk product consumption in Finnish children. Int Dairy J 2018;86:96-102

Hakola L, Takkinen H-M, Niinistö S, Ahonen S, Nevalainen J, Veijola R, Ilonen J, Toppari J, Knip M, Virtanen SM. Infant Feeding in Relation to the Risk of Advanced Islet Autoimmunity and Type 1 Diabetes in Children With Increased Genetic Susceptibility: A Cohort Study. Am J Epidem 2017;137:34-44  

Niinistö S, Takkinen HM, Erlund I, et al. Fatty acid status in infancy is associated with the risk of type 1 diabetes-associated autoimmunity. Diabetologia 2017;60:1223-33.

Hakola L, Takkinen HM, Niinistö S, Ahonen S, Erlund I, Rautanen J, Veijola R, Ilonen J, Toppari J, Knip M, Virtanen SM, Lehtinen-Jacks S. Maternal fatty acid intake during pregnancy and the development of childhood overweight: a birth cohort study. Pediatr Obes. 2017;12 Suppl 1:26-37. 

Tuokkola J, Luukkainen P, Kaila M, Takkinen HM, Niinistö S, Veijola R, Virta LJ, Knip M, Simell O, Ilonen J, Virtanen SM. Maternal dietary folate, folic acid and vitamin D intakes during pregnancy and lactation and the risk of cows' milk allergy in the offspring. Br J Nutr. 2016;116(4):710-8. 

Lumia M, Luukkainen P, Takkinen HM, Kaila M, Nwaru B, Nevalainen J, Salminen I, Uusitalo L, Niinistö S, Tuokkola J, Niemelä O, Haapala A-M, Ilonen J, Simell O, Knip M, Veijola R, Virtanen SM. Cow's milk allergy and the association between fatty acids and childhood asthma risk. J Allergy Clin Immunol. 2014;134(2):488-490. 

Virtanen SM, Takkinen H-M, Nwaru B, Kaila M, Ahonen S, Nevalainen J, Kenward MG, Niinistö S, Siljander H, Simell O, Ilonen J, Hyöty H, Veijola R, Knip M. Domestic  dog exposure in infancy protects against type 1 diabetes. JAMA Pediatr 2014;168:755-63 

Niinistö S, Takkinen H-M, Uusitalo L, Rautanen J, Vainio N, Ahonen S, Nevalainen J, Kenward MG, Lumia M, Simell O, Veijola R, Ilonen J, Knip M, Virtanen SM. Maternal intake of fatty acids and their food sources during lactation and risk of preclinical and clinical type 1 diabetes in the offspring. Acta Diabetologica 2015;52;763-72 

Virtanen SM, Takkinen HM, Nwaru BI, Kaila M, Ahonen S, Nevalainen J, Niinistö S, Siljander H, Simell O, Ilonen J, Hyöty H, Veijola R, Knip M. Microbial exposure in infancy and subsequent appearance of type 1 diabetes mellitus-associated autoantibodies: a cohort study. JAMA Pediatr. 2014;168:755-763. 

Niinistö S, Takkinen HM, Uusitalo L, Rautanen J, Nevalainen J, Kenward MG, Lumia M, Simell O, Veijola R, Ilonen J, Knip M, Virtanen SM. Maternal dietary fatty acid intake during pregnancy and the risk of preclinical and clinical type 1 diabetes in the offspring. Br J Nutr 2014;111:895-903 

Uusitalo L, Niinistö S, Virtanen S. Ravinnon merkitys tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä –enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Suomen lääkärilehti 2013;68:923-927a. 

Uusitalo L, Nevalainen J, Salminen I, Ovaskainen ML, Kronberg-Kippilä C, Ahonen S, Niinistö S, Alfthan G, Simell O, Ilonen J, Veijola R, Knip M, Virtanen SM. Fatty acids in serum and diet--a canonical correlation analysis among toddlers. Matern Child Nutr 2013;9:381-95 

Virtanen SM, Nevalainen J, Kronberg-Kippilä C, Ahonen S, Tapanainen H, Uusitalo L, Takkinen HM, Niinistö S, Ovaskainen ML, Kenward MG, Veijola R, Ilonen J, Simell O, Knip M. Food consumption and advanced β cell autoimmunity in young children with HLA-conferred susceptibility to type 1 diabetes: a nested case-control design. Am J Clin Nutr 2012;95:471-8 

Niinistö S, Uusitalo L, Miettinen ME, Virtanen SM. Comment on: Sorensen et al. Maternal serum levels of 25-hydroxy-vitamin D during pregnancy and risk of type 1 diabetes in the offspring. Diabetes 2012;61:175-178. Diabetes 2012;61:e8; author reply e9 

Lumia M, Luukkainen P, Kaila M, Tapanainen H, Takkinen HM, Prasad M, Niinistö S, Nwaru BI, Kenward MG, Ilonen J, Simell O, Knip M, Veijola R, Virtanen SM. Maternal dietary fat and fatty acid intake during lactation and the risk of asthma in the offspring. Acta Paediatr 2012;101:e337-43 

Virtanen SM, Uusitalo L, Kenward MG, Nevalainen J, Uusitalo U, Kronberg-Kippilä C, Ovaskainen ML, Arkkola T, Niinistö S, Hakulinen T, Ahonen S, Simell O, Ilonen J, Veijola R, Knip M. Pediatr Diabetes. Maternal food consumption during pregnancy and risk of advanced β-cell autoimmunity in the offspring 2011;12:95-9 

Lumia M, Luukkainen P, Tapanainen H, Kaila M, Erkkola M, Uusitalo L, Niinistö S, Kenward MG, Ilonen J, Simell O, Knip M, Veijola R, Virtanen SM. Dietary fatty acid composition during pregnancy and the risk of asthma in the offspring. Pediatr Allergy Immunol. 2011;22:827-35 

Virtanen SM, Niinistö S, Nevalainen J, Salminen I, Takkinen HM, Kääriä S, Uusitalo L, Alfthan G, Kenward MG, Veijola R, Simell O, Ilonen J, Knip M. Serum fatty acids and risk of advanced beta-cell autoimmunity: a nested case-control study among children with HLA-conferred susceptibility to type I diabetes. Eur J Clin Nutr 2010;64:792-9 

Marjamäki L, Niinistö S, Kenward MG, Uusitalo L, Uusitalo U, Ovaskainen ML, Kronberg-Kippilä C, Simell O, Veijola R, Ilonen J, Knip M, Virtanen SM. Maternal intake of vitamin D during pregnancy and risk of advanced beta cell autoimmunity and type 1 diabetes in offspring. Diabetologia 2010;53:1599-607 

Uusitalo L, Uusitalo U, Ovaskainen ML, Niinistö S, Kronberg-Kippilä C, Marjamäki L, Ahonen S, Kenward MG, Knip M, Veijola R, Virtanen SM. Sociodemographic and lifestyle characteristics are associated with antioxidant intake and the consumption of their dietary sources during pregnancy. Public Health Nutr 2008;11:1379-88 

Uusitalo L, Kenward MG, Virtanen SM, Uusitalo U, Nevalainen J, Niinistö S, Kronberg-Kippilä C, Ovaskainen ML, Marjamäki L, Simell O, Ilonen J, Veijola R, Knip M. Intake of antioxidant vitamins and trace elements during pregnancy and risk of advanced beta cell autoimmunity in the child. Am J Clin Nutr 2008;88:458-64 

Virtanen SM, Kenward MG, Erkkola M, Kautiainen S, Kronberg-Kippilä C, Hakulinen T, Ahonen S, Uusitalo L, Niinistö S, Veijola R, Simell O, Ilonen J, Knip M. Age at introduction of new foods and advanced beta cell autoimmunity in young children with HLA-conferred susceptibility to type 1 diabetes. Diabetologia 2006;49:1512-21 

Muita julkaisuja

THL:n asiantuntijatyöryhmä. Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: Toimenpide-ehdotukset päättäjille 2020 (First Publication: 3/2020).

THL:n asiantuntijaryhmä. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus elintapainterventioiden osatekijöistä ja vaikuttavuudesta korkean riskin henkilöillä. 2020.

Ikonen R, Hakulinen T, Lyytikäinen A, Mikkola K, Niinistö S, Sarlio S, Virtanen S. Imeväisikäisten ruokinta Suomessa vuonna 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vantaa, 2020.  

Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille. 2. uudistettu painos. Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019. 

THL, Syke, Luke. Työryhmä. Luontoaskel hyvinvointiin -raportti. 2019. 

Suomalainen lääkäriseura Duodecim. Suomen Akatemia. Painopiste preventioon Konsensuslausuma tarttumattomien sairauksien ehkäisystä 2017. (Toimin Ravitsemus-työpajan asiantuntijasihteerinä)

Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille. Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016. (Toimin työryhmän asiantuntijasihteerinä)

Kyttälä P ja HYPE-tutkimusryhmä: Elintapainterventio äitiysneuvoloissa: Hyvinvointia perheille (HYPE)-esitutkimuksen toteutettavuus ja vaikuttavuus. Raportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017. Toimin HYPE-tutkimusryhmän ravitsemustiimin vetäjänä)