Statistisk årsbok om alkohol och narkotika

Statistiska årsboken om alkohol och narkotika innehåller centrala uppgifter om

 • konsumtion och försäljning av alkoholdrycker
 • sociala och hälsorelaterade skadeverkningar orsakade av alkohol- och narkotikamissbruk
 • missbrukarvård
 • alkohol- och narkotikarelaterad brottslighet
 • utvecklingen av handeln med alkoholdrycker
 • övervakningen av alkoholnäringen och alkoholreklamen

Boken erbjuder en bred kunskapsbas om utvecklingen av rusmedelssituationen i Finland. 

Uppgifter om publikationen

Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2023: Alkohol och droger FOS-logo

Statistik i figurer För närvarande är bilagan inte tillgänglig. Det fixas senast 2/2024.

 • Utkom: 20.12.2023
 • Nästa publikation publiceras: i början av år 2025
 • Publikationen är trespråkig (finska, svenska och engelska).
 • ISBN 978-952-408-204-4 (webben)
 • ISSN 1796-0479 (Finlands officiella statistik, webben)
 • ISSN 1796-7465 (Statistisk årsbok om alkohol och narkotika, webben)

Ytterligare information

Marke Jääskeläinen
tfn 029 524 7654

Sirpa Virtanen
tfn 029 524 7495

e-post: [email protected]