Steriloinnit 2022

Sterilointien määrä väheni merkittävästi

Vuonna 2022 tehtiin noin 2 900 sterilointia, mikä on lähes 30 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Vuoden 2021 kasvun (+8,5 % edellisvuodesta) jälkeen lasku näyttää vuonna 2022 olleen poikkeuksellisen suurta.

Erityisesti naisille tehdyt steriloinnit ovat vähentyneet 2000-luvulla selkeästi ja myös vuonna 2022 niiden määrä laski merkittävästi (-39,5 %).  Myös miehille tehtyjen sterilointien määrä laski (- 24,4 %).

Miesten sterilointien osuus on 2000-luvulla kasvanut selvästi. Vuonna 2000 miehille tehtiin vain 17 prosenttia kaikista steriloinneista ja vuonna 2022 osuus oli 70,1 prosenttia.

Sterilointien kokonaismäärän voimakasta laskua 1990-luvun puolenvälin jälkeen selittänevät muun muassa ehkäisymenetelmien valikoiman laajeneminen ja lasten hankkiminen myöhäisemmällä iällä. Vuoden 1985 jälkeen tapahtunutta sterilointien yleistymistä selittää tuolloin voimaan tullut vapaampi lainsäädäntö.

Steriloitavat naiset ovat keskimäärin miehiä nuorempia: naisten keski-ikä vuonna 2022 oli 36,3 vuotta ja miesten 40,5 vuotta.

Vuoden 2022 aineiston osalta aineistossa tiedetään olevan sairaalakohtaisia kattavuuspuutteita, mutta toimenpiteiden kokonaismäärä on linjassa THL:n hoitoilmoitus-rekisterin tietojen kanssa. Steriloimisrekisterin kattavuuteen kannattaa kuitenkin suhtautua varauksella.

Lataa koko tilastoraportti

Sterilointien lukumäärä on vähentynyt viimeisten vuosikymmenien aikana merkittävästi.
Kuvio 1. Steriloinnit tuhatta 25–54-vuotiasta kohti vuosina 1951–2022.

Taulukot

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Steriloimistilastot sisältävät tietoja laillisesti suoritetuista steriloinneista. Tilastoissa esitetään trenditietoja vuodesta 1951 lähtien. Sähköisessä tietokannassa tiedot ovat vuodesta 1987.

Steriloimistoimenpiteistä ilmoitetaan rekisteriin mm.  mahdollisten aikaisempien raskauksien lopputulokset, ennen steriloimista käytetty ehkäisymenetelmä, peruste, steriloimistoimenpide ja varhaiskomplikaatiot.

Tilasto ilmestyy vuosittain, jolloin julkaistaan edellisen vuoden tiedot.

Lähde

Steriloinnit 2022
Steriliseringar 2022
Sterilisations 2022

Tilastoraportti 39/2023, 16.6.2023.
Suomen virallinen tilasto, Steriloinnit. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Anna Heino
puh. 029 524 7177

Mika Gissler
puh. 029 524 7279

sähköposti: [email protected]