Synnynnäiset epämuodostumat 2020

Epämuodostumien esiintyvyydessä ei merkittäviä muutoksia

Vuonna 2020 Suomessa todettiin merkittäviä epämuodostumia yhteensä 2 137 syntyneellä lapsella. Elävänä syntyneistä lapsista epämuodostumia diagnosoitiin 4,6 prosentilla ja kuolleena syntyneistä lapsista 10,7 prosentilla. Kuolleena syntyneistä ja ensimmäisen elinvuoden aikana kuolleista lapsista yhteensä 24,1 prosentilla todettiin epämuodostumia.

Epämuodostumatapausten kokonaisesiintyvyys (syntyneillä lapsilla ja sikiöperustekeskeytyksissä) vuonna 2020 oli 531/10 000 syntynyttä lasta. Vuosina 2011–2020 epämuodostumatapausten vuosittainen kokonaisesiintyvyys oli keskimäärin 538/10 000 syntynyttä lasta eli keskimäärin 2 888 epämuodostumatapausta vuodessa. Vuositason vaihtelut eivät ole olleet merkittäviä.

Lataa koko tilastoraportti

(Tilastoraportin liitetaulukkoa 2 korjattu 15.11.2023. Aikaisemmat tiedot saatavissa pyydettäessä.)

Epämuodostumaapausten kokonaisesiintyvyys oli 531 vuonna 2020 ja 525 vuonna 2011.
Kuvio 1. Epämuodostumatapausten esiintyvyys (1/10 000 syntynyttä lasta) vuosina 2011–2020 (kokonaisesiintyvyydessä syntyneet lapset ja sikiöperustekeskeytykset).

Taulukot

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tilasto sisältää tietoja syntyneillä lapsilla ja sikiöillä todetuista epämuodostumista. Tilastossa on tietoja epämuodostumien lukumääristä ja esiintyvyyksistä vuosittain koko maan osalta ja sairaanhoitopiireittäin. Tilastossa tarkastellaan epämuodostumia kokonaisuutena ja tarkemmin eräitä kansainvälisesti seurattavia epämuodostumadiagnooseja sekä epämuodostumiin liittyvää imeväiskuolleisuutta ja sikiöperusteella tehtyjä raskauden keskeyttämisiä.

Epämuodostumia koskevat tiedot kerätään epämuodostumarekisteriin sairaaloista ja terveydenhuollon ammattihenkilöiltä sekä muista valtakunnallisista terveysrekistereistä. Tilastotietoja käytetään epämuodostumien valtakunnalliseen ja alueelliseen seurantaan ja mm. sikiön poikkeavuuksien seulontojen, sikiödiagnostiikan ja epämuodostumien hoidon suunnitteluun sekä epämuodostumien tutkimukseen.

Lähde

Synnynnäiset epämuodostumat 2020
Medfödda missbildningar 2020
Congenital Malformations 2020

Tilastoraportti 61/2023, 9.11.2023.
Suomen virallinen tilasto, Synnynnäiset epämuodostumat. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Sonja Kiuru-Kuhlefelt
puh. 029 524 7524

sähköposti: [email protected]

Laatuseloste

Palautetta tilastosta

Muualla palvelussa

Lääkehoito ja raskaus
Raskaudenaikaista lääkkeiden käyttöä selvittävä hanke.

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja
Lisääntymiseen liittyviä määritelmiä ja hyviä kirjaamiskäytäntöjä.

Vammaispalvelujen käsikirja