Hedelmöityshoidot 2022–2023

Jo yli kolmannes luovutuilla sukusoluilla tehdyistä hedelmöityshoidoista tehdään julkisella sektorilla

Vuonna 2022 aloitettiin noin 14 650 hedelmöityshoitoa. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2023 hoitoja aloitettiin noin 14 430 eli 1,5 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. 

Hoitojen määrä näyttää palanneen 2022–2023 lähelle koronaepidemiaa edeltävää tasoa. Vuoden 2021 hoitomäärä oli poikkeuksellisen korkea mitä todennäköisemmin koronaepidemian aiheuttaman hoitovelan purun vuoksi. 

Luovutetuilla sukusoluilla tehtyjen hoitojen määrä näyttää kuitenkin vakiintuneen aiempaa korkeammalle tasolle sen jälkeen, kun yliopistosairaalat aloittivat luovutetuilla sukusoluilla tehdyt hoidot vuonna 2020. Luovutetuilla sukusoluilla tehtyjä hoitoja tehtiin vuonna 2023 ennakkotietojen mukaan lähes 26 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. 

Julkisen sektorin osuus kaikista hoidoista oli vuoden 2023 ennakkotietojen mukaan 58 prosenttia. Julkisen sektorin osuus luovutetuilla sukusoluilla tehdyistä hoidoista oli puolestaan 37 prosenttia. Julkisen sektorin osuuden kasvu luovutetuilla sukusoluilla tehdyissä hoidoissa on ollut nopeaa: vielä vuonna 2019 osuus oli 0,5 prosenttia, kun julkisella sektorilla tehtiin luovutushoitoja vain poikkeustapauksissa.

Vuoden 2022 kaikista hedelmöityshoidoista 17,2 prosenttia eteni lapsen syntymään. Osuus on hieman pienempi kuin vuonna 2021. Hoidoista syntyi noin 2 570 lasta, mikä on arviolta 5,91 prosenttia kaikista syntyneistä lapsista (6,2 % vuonna 2021).  

Lataa koko tilastoraportti

Julkisen sektorin osuus luovutetuilla sukusoluilla tehdyistä hoidoista kasvaa yhä ja oli vuonna 2023 korkeampi kuin koskaan aiemmin (37 %).
Julkisen sektorin osuus annetuista hedelmöityshoidoista 2001–2023.

1 Arvio vuonna 2022 hedelmöittyneistä lapsista, jotka ovat syntyneet joko vuonna 2022 tai 2023. Lähde: Syntyneiden lasten rekisteri. THL.

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tilasto sisältää tietoja hedelmöityshoidoista sekä niistä seuranneista raskauksista ja syntyneistä lapsista. Hedelmöityshoitotilastot kerätään vuosittain kaikista Suomen hedelmöityshoitoja suorittavista klinikoista. Ne sisältävät tietoja inseminaatiohoidoista ja koeputkihedelmöityshoidoista sekä omilla ja luovutetuilla sukusoluilla tehdyistä hoidoista.

Tietoja on kerätty vuodesta 1992. Tiedot esitetään koko maan tasolla eikä klinikkakohtaisia tietoja julkaista. Hedelmöityshoitotilasto ei sisällä henkilötietoja hedelmöityshoitoja saaneista henkilöistä. 

Tilastot julkistetaan vuosittain loppukeväästä. Tällöin ovat saatavilla ennakkotiedot edellisen vuoden hoitojen määrästä sekä lopulliset tiedot sitä edeltäneen vuoden hoitojen tuloksista.

Lähde

Hedelmöityshoidot 2022–2023
Assisterad befruktning 2022–2023
Assisted Fertility Treatments 2022–2023

Tilastoraportti 24/2024, 22.5.2024.
Suomen virallinen tilasto, Hedelmöityshoidot. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Anna Heino
puh. 029 524 7177

Mika Gissler
puh. 029 524 7279

sähköposti: [email protected]