Hedelmöityshoidot 2021–2022

Luovutetuilla sukusoluilla tehdyistä hedelmöityshoidoista yhä suurempi osa tehdään julkisella sektorilla

Vuonna 2021 aloitettiin noin 15 300 hedelmöityshoitoa. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2022 hoitoja aloitettiin noin 14 400 eli 6,1 prosenttia edellistä vuotta vähemmän.

Vuoden 2021 hoitomäärä oli poikkeuksellisen korkea (+19,3 % edellisvuodesta) mitä todennäköisemmin koronaepidemian aiheuttaman hoitovelan purun vuoksi. Hoitojen määrä laski vuonna 2020 hieman, kun valtaosa hedelmöityshoitoklinikoista keskeytti hoitojen antamisen muutamaksi kuukaudeksi keväällä 2020.

Vuoden 2022 ennakkotietojen mukaan omilla sukusoluilla tehtyjen hedelmöityshoitojen määrä laski melko lähelle koronaepidemiaa edeltäviä määriä, mutta luovutetuilla sukusoluilla tehtyjen hoitojen määrä näyttää jääneen aiempaa korkeammalle tasolle.

Luovutetuilla sukusoluilla tehtyjen hoitojen määrän nousu vuosina 2021–2022 liittynee hoitomäärien kasvuun julkisella sektorilla yliopistosairaaloiden aloitettua luovute-tuilla sukusoluilla tehtyjen hoitojen antamisen vuonna 2020. Vuoden 2022 ennakkotietojen mukaan julkisen sektorin osuus luovutetuilla sukusoluilla tehdyistä hoidoista oli 32,4 prosenttia, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Vuonna 2021 luovutetuilla sukusoluilla tehtyjen hoitojen osuus kaikista hoidoista oli 23,2 prosenttia ja vuoden 2022 ennakkotietojen mukaan 24,3 prosenttia. Vuoden 2021 kaikista hedelmöityshoidoista 18,4 prosenttia eteni lapsen syntymään. Osuus pysyi vakaana verrattuna vuoteen 2020. Hoidoista syntyi noin 2 880 lasta, mikä on arviolta 6,2 prosenttia1 kaikista syntyneistä lapsista (4,9 % vuonna 2020).

Lataa koko tilastoraportti

Yhä suurempi osuus luovutetuilla sukusoluilla tehdyistä hedelmöityshoidoista tehdään julkisella sektorilla.
Kuvio 1. Julkisen sektorin osuus annetuista hedelmöityshoidoista 2001–2022.

1 Arvio vuonna 2021 hedelmöittyneistä lapsista, jotka ovat syntyneet joko vuonna 2021 tai 2022. Lähde: Syntyneiden lasten rekisteri. THL.

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tilasto sisältää tietoja hedelmöityshoidoista sekä niistä seuranneista raskauksista ja syntyneistä lapsista. Hedelmöityshoitotilastot kerätään vuosittain kaikista Suomen hedelmöityshoitoja suorittavista klinikoista. Ne sisältävät tietoja inseminaatiohoidoista ja koeputkihedelmöityshoidoista sekä omilla ja luovutetuilla sukusoluilla tehdyistä hoidoista.

Tietoja on kerätty vuodesta 1992. Tiedot esitetään koko maan tasolla eikä klinikkakohtaisia tietoja julkaista. Hedelmöityshoitotilasto ei sisällä henkilötietoja hedelmöityshoitoja saaneista henkilöistä. 

Tilastot julkistetaan vuosittain loppukeväästä. Tällöin ovat saatavilla ennakkotiedot edellisen vuoden hoitojen määrästä sekä lopulliset tiedot sitä edeltäneen vuoden hoitojen tuloksista.

Lähde

Hedelmöityshoidot 2021–2022
Assisterad befruktning 2021–2022
Assisted Fertility Treatments 2021–2022

Tilastoraportti 32/2023, 6.6.2023.
Suomen virallinen tilasto, Hedelmöityshoidot. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Anna Heino
puh. 029 524 7177

Mika Gissler
puh. 029 524 7279

sähköposti: [email protected]