Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2021

Vuoden 2021 tilastoraportti käsittelee sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevää henkilöstöä vuosina 2016-2021.
Katso laajemmin tietoja terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstöstä tietokantaraportilta

Lähes kolmannes terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstöstä työskentelee yrityssektorilla

Vuoden 2021 lopussa terveys- ja sosiaalipalveluissa työskenteli yhteensä noin 358 000 henkilöä. 63,0 prosenttia (noin 226 000 henkilöä) työskenteli julkisella sektorilla, 29,9 prosenttia yrityssektorilla (noin 107 000 henkilöä) ja 7,1 prosenttia työskenteli järjestösektorilla (noin 25 500 henkilöä).

Terveys- ja sosiaalipalveluissa pääasiallisesti työskentelevän henkilöstön määrä oli vuonna 2021 0,9 prosenttia suurempi kuin vuonna 2020 ja 9,7 prosenttia suurempi verrattuna vuoteen 2016. Suurin kasvu on tapahtunut yrityssektorilla, jossa henkilöstön määrä on kasvanut 34,3 prosenttia vuodesta 2016. Vuonna 2021 terveys- ja sosiaalipalveluissa yrityssektorilla työskenteli noin 107 000 henkilöä, kun vuonna 2016 määrä oli noin 79 700 henkilöä. Samassa ajassa henkilöstön määrä on laskenut järjestösektorilla noin 30 400 henkilöstä noin 25 500 henkilöön (- 16,3 %). Terveys- ja sosiaalipalveluissa julkisella sektorilla työskentelevien määrä kasvoi 4,0 prosenttia vuodesta 2016. Julkisella sektorilla työskenteli lähes 226 000 henkilöä vuonna 2021 ja 217 000 henkilöä vuonna 2016.

Sosiaali- ja terveydenhuollon vuokratyövoimassa henkilöstömäärä kasvoi vuodesta 2016 lähes viidenneksellä. Vuonna 2021 vuokratyövoimassa pääasiallisesti työskenteleviä oli noin 3 600. Määrä oli kasvanut 18,5 prosenttia (560 henkilöä) vuodesta 2016. Vuodesta 2020 henkilöstömäärä laski 3,2 prosenttia (noin 120 henkilöä).

Lataa koko tilastoraportti

Tilastokuvaaja, pääasiat kerrottu tekstissä.
Kuvio 1. Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstön määrät julkisella, yritys- ja järjestösektoreilla sekä sosiaali- ja terveydenhuollon vuokratyövoimassa vuosina 2016–2021.

Taulukot

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisee vuosittain pääasiallisesti Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilastoon pohjautuvat tiedot terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstöstä. Tilastossa on tietoa henkilöstön toimialoista, ammattiryhmistä ja koulutuksesta sekä alan koulutuksen saaneiden työllisyydestä. Tilastoa täydennetään Valviran terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin tiedoilla ammattioikeuden haltijoista sekä ammattilaisten lähtö- ja paluumuutosta Suomeen.

Henkilöstötilasto valmistuu noin kahden vuoden viiveellä, koska Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto voidaan laatia vasta kun valtakunnalliset verotustiedot on vahvistettu noin 22 kuukautta tilastovuoden jälkeen. Valviran terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin tiedot päivittyvät kuukauden viiveellä, joten henkilöstötilastossa julkaistaan työssäkäyntitilaston raportointivuoden tietojen lisäksi ajantasaisempia perustietoja Valviran rekisteristä.

Lähde

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2021
Personalen inom hälso- coh socialvården 2021
Health care and social welfare personnel 2021

Tilastoraportti 67/2023, 4.12.2023. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Essi Karvonen
puh. 029 524 8475

Sanna Palmgren
puh. 029 524 8210

sähköposti: sote-henkilostotiedot(at)thl.fi