Tunnista ja kuvaa hyvä toimintamalli

Tältä sivulta saat vinkkejä toimintamallin tunnistamiseen ja kuvaamiseen. Voit olla työn alussa, toimintamallin pilotointivaiheessa tai sinulla voi olla valmis toimintamalli, jota haluat kehittää eteenpäin.

Ohjeet on suunnattu erityisesti osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa edistävien toimintamallien kuvaamiseen. 

Miksi toiminta kannattaa kuvata toimintamallin muotoon? Toiminnan mallintaminen ja sanoittaminen haastaa ajattelua ja tukee siten kehittämistyötä ja pilotointia.  Ennen kaikkea se tukee toimintamallin juurtumista ja levittämistä. Kun toimintamalli on kuvattu selkeästi, siitä on helpompi kertoa ja vakuuttaa muut sen toimivuudesta esimerkiksi kunnassa, hyvinvointialueella tai seminaarissa. Toimintamalliin voi linkittää suoraan, kun se on kuvattu verkkoon. Kun toimintamalli kuvataan osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta, tuotetaan paljon kaivattua tietoa siitä, miten niitä voidaan käytännössä edistää.

Ohjeet on kuvattu kronologisesti, mutta aina työ ei etene tässä järjestyksessä.

Anna meille palautetta tästä verkkosivusta (Webropol)

Ohje hyvän toimintamallin tunnistamiseen ja kuvaamiseen

  1. Tunnista hankkeen ja toimintamallin ero
  2. Tunnista hyvä toiminto
  • Perustele, miksi toiminto edistää osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja/tai sukupuolten tasa-arvoa
  1. Kuvaa toimintamalli
  • Arvioi, missä kehittämisen vaiheessa toimintamalli on
  • Anna toimintamallille nimi
  • Vinkkejä kirjoittamiseen
  1. Julkaise toimintamalli Innokylässä
  • ESR 4.3 -toimintamallien Innokylä-kokonaisuus
  • ESR 4.3 -hankkeille suunnatut koulutukset

Rahoittaja

Euroopan unionin osarahoittama. Euroopan unionin logo.

Anna palautetta tästä verkkosivusta

Haluamme kuulla, mitä mieltä olet tämän sivun ohjeista ja vastaavatko ne tarpeeseen. Olemme hyvin kiitollisia, jos ehdit antaa palautetta. Myös pienet huomiot ovat arvokkaita!
Anna palautetta Tunnista ja kuvaa hyvä toimintamalli -verkkosivusta (Webropol)