Tukea työhön verkostoista

THL:n ehkäisevän päihdetyön verkostot antavat tukea alueilla tapahtuvalle työlle ja luovat foorumin yhteiskehittämiselle, tiedonvaihdolle ja osaamisen kasvattamiselle. Liity mukaan!

EPT-aluekehittäjäverkosto 

Kenelle: Hyvinvointialueilla ehkäisevää päihdetyötä koordinoiville ja suunnitteleville asiantuntijoille 

Tavoite:

 • Tukea hyvinvointialueiden ehkäisevän päihdetyön alueellista koordinaatiota 
 • Edistää alueellisten rakenteiden ja yhdyspintojen toimintaa ja kehittämistä
 • Tukea alueellisen ehkäisevän päihdetyön tietojohtamista ja seurantaa
 • Tarjota foorumi vertaiskehittämiseen ja tiedonvaihtoon
 • Välittää alueiden asiantuntijuutta THL:n ehkäisevän päihdetyön ohjaus- ja kehittämistoiminnan tueksi 

Miten: 4-6 tapaamista vuodessa vaihtuvin teemoin sekä keskustelua Teams-kanavalla 

Mukaan: ole yhteydessä verkoston puheenjohtajaan Jaana Markkulaan ([email protected]

PAKKA-kehittäjäverkosto 

Kenelle: Kunnissa ja alueilla paikallisen päihdepolitiikan toimeenpanoa ja ns. PAKKA-työtä koordinoiville 

Tavoite:

 • Kehittää PAKKA-työtä ja sen työkaluja yhdessä, jakaa kokemuksia ja opittua alueiden välillä
 • Luoda PAKKA-työn tueksi sidosryhmäyhteistyötä valtakunnallisella tasolla
 • Viestiä keskitetysti – oppia ja luoda uutta yhdessä kehittäen, saada ja antaa vertaistukea
 • Jakaa hyviä käytäntöjä, osallistua työn kehittämiseen ja ohjaukseen valtakunnallisella tasolla 

Miten: noin 4 tapaamista vuosittain vaihtuvin teemoin sekä keskustelua Teams-kanavalla

Mukaan: ole yhteydessä verkoston puheenjohtajaan Jaana Markkulaan ([email protected])

Varhainen tunnistaminen ja tuki päihde- ja riippuvuustyössä – VARTU-verkosto 

Kenelle: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman hankkeissa ja niiden yhteistyökumppaneina toimiville henkilöille, jotka kehittävät varhaista tunnistamista ja tukea sosiaali- ja terveyspalveluissa ja niiden yhdyspinnoilla. 

Tavoite: 

 • Kehittää ehkäiseviä päihdepalveluita 
 • Edistää alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden, huumeiden ja rahapelaamisen puheeksioton sekä varhaisen tunnistamisen ja tuen kehittämistä 
 • Vahvistaa ammattilaisten osaamista 
 • Mahdollistaa vertais- ja yhteiskehittäminen
 • Välittää alueiden asiantuntijuutta THL:n kansallisen ohjaus- ja kehittämistoiminnan tueksi 

Miten: 4-6 kertaa teemoitettua tapaamista vuodessa (teams), lisäksi työskentelyä erilaisilla verkkoalustoilla

Mukaan: Ota yhteyttä verkoston puheenjohtajaan Teija Strandiin ([email protected])

Ehkäisevän päihdetyön alueellisen toimeenpanon koordinaatio

Lisäksi THL koordinoi ehkäisevän päihdetyön alueellista toimeenpanoa tukevaa verkostoa, johon on kutsuttu aluehallintoviranomaisten ehkäisevää päihdetyötä ohjaavat sekä alueellista ehkäisevän päihdetyön järjestötoimintaa koordinoivat tahot. 

Kenelle: Suljettu verkosto AVIen EPTstä vastaaville tarkastajille sekä järjestökoordinaatiolle (EPT-järjestöverkosto ja EHYT ry:n aluetyö). 

Tavoite:

 • Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman toimeenpanon tuki. 
 • Kuntien ja alueiden tieto-ohjauksen suunnittelu, koordinointi ja toteutus: mm. tiedon keruu EPTn alueellisesta toteutumisesta, ohjauksen suunnittelu ja koordinointi, tukimateriaalin suunnittelu ja kehittäminen, kuntien ja alueiden EPT-koordinaattoreiden koulutukset, muun alueiden ja kuntien tuen yhteiskehittäminen ja koordinointi.
 • Aluehallintoviranomaisten ohjaustyön tuki.

Verkosto työskentelee kuukausittaisten kokousten ja sähköisten alustojen kautta.

Nikotiiniviestintäverkosto 

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn tähtäävää viestintää ja ohjausta toteuttaville tahoille. Verkostoon kuuluvat tällä hetkellä THL, Valvira, Opetushallitus, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Syöpäjärjestöt, Filha ry, Suomen ASH ja Hengitysliitto.
 
Tavoite: 

 • Tunnistaa ajankohtaisia viestintätarpeita ja -mahdollisuuksia
 • Koordinoida eri viestintätoimia kansallisella tasolla
 • Välittää tietoa hyvinvointialueille soveltuvista viestintä- ja ohjausmateriaaleista 
 • Mahdollistaa vertais- ja yhteiskehittäminen

Miten: Noin 4 tapaamista vuodessa (Teams)

Mukaan pääset ottamalla yhteyttä Jaana Markkulaan tai Hanna Ollilaan ([email protected]).