Kokemusasiantuntijakoulutus

Kokemusasiantuntijakoulutus järjestetään oppilaitoksessa, mikä vahvistaa osallistujien opiskeluvalmiuksia. Koulutus sopii korvaushoidossa oleville henkilöille, joilla ei ole akuuttia päihde- tai mielenterveyshäiriötä ja joiden elämäntilanne mahdollistaa koulutukseen sitoutumisen. 

Kokemusasiantuntijoita tarvitaan mukaan palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

Toimintamallin kehittäjä on Seurakuntaopisto

OK-kokemusasiantuntijakoulutus (Innokylä)