Kokemusasiantuntija-ammattilainen työparityöskentely

Työparityöskentely tarkoittaa koulutettujen kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteistä työskentelyä yhdessä koulutus-, kehittämis- ja asiakastyön tehtävissä. Kokemusasiantuntijakoulutus antaa tarvittavaa osaamista tehtäviin sekä kykyä tarkastella asioita laajasti kokemustiedon pohjalta ja toimia ammatillisesti.

Työparityöskentely on tasavertaista työskentelyä kummankin osaamista ja näkökulmaa hyödyntäen. Kokemusasiantuntijat saavat asianmukaisen palkan tai palkkion työstään. 
Kokemusasiantuntijana työskenteleminen edellyttää omakohtaista kokemusta opioidikorvaushoidosta ja päihderiippuvuudesta toipumisesta sekä kokemusasiantuntijakoulutuksen käymistä.

Toimintamallin kehittäjänä Seurakuntaopisto

Kokemusasiantuntija-ammattilainen työparityöskentely (Innokylä)