Valmennuskurssitoiminta

Valmennuskurssit on suunnattu korvaushoidossa oleville henkilöille. Kursseilta saa tukea arjen hallintaan ja päihteettömyyteen, apua tulevaisuuden suunnitteluun sekä ohjausta työ- tai opiskelupaikan hakuun ja vapaaehtoistoimintaan. Ryhmä- ja toimintapäivistä muodostuvalla kurssilla tuetaan pitkään työelämän ulkopuolella olleiden päihdekuntoutujien yksilöllisiä polkuja työelämään, vapaaehtoistoimintaan ja opintoihin.

Kurssi voi olla suunnattu myös yleisesti päihdekuntoutujille suunnattu. Kurssin kesto on neljä kuukautta, neljänä päivänä viikossa. Osallistujilla tulee olla valmiudet ja mahdollisuus sitoutua päihteettömään ryhmämuotoiseen toimintaan tänä aikana.

Osallistujien kulkeminen kurssipaikalle sekä lääkkeiden jakaminen on otettava huomioon valmennuskurssien järjestelyissä. Kurssilaisten rekrytointi edellyttää aktiivista tiedottamista ja toiminnan esittelyä sekä korvaushoidossa oleville että ammattilaisille. Kaikki kurssille hakijat haastatellaan.

Toimintamallin kehittäjä on Tukikohta ry.

Opioidikorvaushoidossa olevien osallisuuden vahvistaminen rakentamalla polkuja työ-, vapaaehtoistoiminta- ja opiskelumaailmaan (Innokylä)