Yhteisöllisyys, osallisuus ja toimijuus


Yhteisöllisyys lisää asiakkaiden yhteiskuntaan integroitumista. Se on osa korvaushoitoon kuuluvaa, asiakkaan tarpeisiin vastaavaa psykososiaalista hoitoa ja kuntoutusta. Yhteisöllisyys luo perustan kaikkien yhteisön jäsenten osallisuuden ja toimijuuden edistämiselle, kuntoutumiselle sekä vertaistoiminnalle. 

Yhteisö oppii ottamaan vastuuta jokaisen kuntoutumisesta yksilöinä ja ryhmänä sekä osaltaan edesauttaa työntekijöitä luopumaan turhasta vallankäytöstä. Yhteisöhoito sisältää yhdessä sovitut rakenteet.  

Toimintamallin kehittäjä on HDL Hoiva Oy

Yhteisöllisyys, osallisuus ja toimijuus opioidikorvaushoidossa (Innokylä)