Vertaisohjaajakoulutus

Vertaisohjaajakoulutus on kehitetty asiakasosallisuuden, vertaisuuden sekä yhteisöllisyyden kehittämiseksi ja lisäämiseksi opioidikorvaushoitoa antavassa yksikössä. Vertaisohjaajat voivat toimia hoitoyksiköissä ryhmän apuohjaajina. 

Vertaisohjaajakoulutuksessa on mahdollista tulla matalalla kynnyksellä testaamaan omaa toimintakykyään. Toiminta tukee myös kuntoutumisprosessia. Tavoitteena on kouluttautua vertaisohjaajaksi.

Vertaisohjaajakoulutus kestää kaksi kuukautta. Koulutuskertoja on yhteensä 8 ja koulutusta järjestetään kerran viikossa, 4 tuntia kerrallaan.

Kehittäjä A-klinikkasäätiö: Innokylä