Vertaistoiminta

Vertaistoiminnalla tarkoitetaan ihmisten keskinäistä apua ja tukea, jossa samantyyppisiä asioita kokeneet ihmiset tukevat toisiaan vastavuoroisesti. Vertaistoiminta voi olla vapaamuotoista tai järjestäytynyttä, keskeistä on yhteenkuuluvuuden tunne. 

Tavoitteena on omien voimavarojen kehittäminen tasavertaisessa, kunnioittavassa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Vertainen voi olla kuka tahansa, joka haluaa kuunnella muita ja jakaa omia kokemuksiaan itsensä ja toisten hyväksi.  
Kokemusosaaminen