Työ- ja toimintakyvyn kartoitushaastattelu

Moniammatillinen työryhmä haastattelee kaikkia korvaushoitoon tulevia asiakkaita hoidon ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kartoitushaastattelussa tehtävät suositukset ovat osa asiakkaan hoito-, kuntoutumis- ja palvelusuunnitelmaa. Näin korvaushoitoa saavat henkilöt pääsevät mahdollisimman nopeasti mukaan erilaisiin työ- ja opiskelupolkuihin sekä työ- ja toimintakykyä edistäviin palveluihin.

Työ- ja toimintakyvyn kartoitushaastattelussa 

  • kuullaan asiakkaan näkemykset oman hoitonsa sujumisesta, toimintakyvystään sekä työ- ja opiskelusuunnitelmaa koskevista toiveista
  • selvitetään asiakkaan koulutus- ja työhistoria sekä sosioekonominen asema
  • keskustellaan asiakkaan vahvuuksista ja kehittämiskohteista työelämä- ja opiskeluvalmiuksien parantamiseksi
  • otetaan huomioon asiakkaan omat kiinnostuksen kohteet, toimintakyky ja saatavilla olevat palvelut

Kaikkien korvaushoitoa saavien tavoitteena ei ole päästä työelämään tai opiskelemaan. Näiden asiakkaiden kohdalla mietitään elämänlaatuun ja arjen hallintaan liittyvää toimintaa. 
Asiakkaan toiveet kuultuaan haastattelun tehnyt moniammatillinen työryhmä ottaa kantaa suunnitelmaan ja jatkotoimenpiteistä tehdään suositus yhdessä keskustellen. Suositus sisältää arviointi- ja seurantakokouksen, jossa arvioidaan suunnitelman toteutumista. Seurantakokouksen ajankohta sovitaan yksilöllisesti.
Toimintamallin kehittäjä on Sovatek-säätiö. 

Työ- ja toimintakyvyn kartoitus (Innokylä)