Kiertävä kokous

Kiertävät kokoukset ovat tietyllä alueella korvaushoitoa antavissa yksiköissä sovitusti pidettäviä kokouksia, joihin osallistuu sekä ammattilaisia että asiakkaita. Kiertävissä kokouksissa jaetaan ammattilais- ja kokemustietoa sekä kehitetään hoitoa asiakaslähtöisesti.

Kiertävän kokouksen avulla voidaan jakaa korvaushoitoon liittyvää asiantuntemusta, osaamista ja käytäntöjä, jotka auttavat kehittämään parempia palveluita ja toimintaa.
Kiertävä kokous järjestetään vuorotellen kussakin opioidikorvaushoitoa toteuttavassa yksikössä.

Toimintamallin kehittäjä on A-klinikkasäätiö.

Kiertävä kokous vaikuttamiskeinona terveydenhuollossa (Innokylä)