Ravitsemussuositukset

Tältä sivulta löydät linkkejä virallisiin ravitsemus- ja hoitosuosituksiin sekä terveyspoliittisiin suosituksiin.

Ravitsemus-, ruoka- ja juomasuositukset

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) julkaisee suomalaiset ravitsemus- ja ruokasuositukset yhdessä kulloisessakin suosituksessa mukana olevan asiantuntijaryhmän kanssa. Suomalaiset ravitsemussuositukset pohjautuvat pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin. 
Miten ravitsemussuositukset syntyvät?

Löydät Ruokaviraston sivuilta kaikki ravitsemus- ja juomasuositukset eri ikä- ja kohderyhmille:

Olemme myös kuvanneet näillä THL:n sivuilla ravitsemussuosituksia ikäryhmittäin:

Elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet

Suomalainen ruoka on pääsääntöisesti puhdasta ja turvallista. Elintarvikkeisiin voi kuitenkin liittyä vaaratekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Näitä ovat mikrobit (esimerkiksi listeria), pieneliöt, kasvinsuojeluaineet ja ympäristösaasteet, kuten raskasmetallit. Siksi elintarvikkeiden valvontaviranomaiset antavat tutkimus- ja asiantuntijatietoon perustuvia tietoja elintarvikkeissa esiintyvistä haitallisista aineista sekä elintarvikkeiden turvallista käyttöä koskevia ohjeita. 

Löydät Ruokaviraston sivuilta kaikkia väestöryhmiä koskevat elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet, mukaan lukien raskaana olevat, imeväisikäiset, lapset ja ikääntyneet:
Elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet (Ruokavirasto)

Muita ravitsemukseen liittyviä ohjeita

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia eri sairauksille tai ennaltaehkäisyyn (esimerkiksi lihavuus tai krooniset sairaudet). Ne on tarkoitettu lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle. Käypä hoito -suosituksissa on myös ravitsemukseen liittyviä suosituksia.
Käypä hoito -suositukset

Eri järjestöjen sivuilta löytyvät terveyden edistämiseen ja monien eri sairauksien hoitoon tai ennaltaehkäisyyn liittyvät ravitsemussuositukset, jotka voivat erota yleisistä ravitsemussuosituksista.

Muita suosituksia ja päätöksiä

Muualla verkossa

Ruokavirasto: Elintarvikeryhmät

Neuvoja muun muassa ruokasienten, energiajuomien ja ravintolisien turvalliseen käyttöön.